Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Γεμίσαμε μετακλητούς: Τροπολογία φτιάχνει 28 θέσεις, θα τους πληρώσουμε 2.803.000 ευρώ

13/7/2020
Σε Κράτος μετακλητών, δηλαδή ανθρώπων που προσλαμβάνονται από τον εκάστοτε Υπουργό εκτός ΑΣΕΠ και κατά παράκαμψη κάθε έννοιας αξιοκρατίας, μετατρέπεται σταδιακά η ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Το φαινόμενο όλο και επεκτείνεται (θυμηθείτε π.χ. όσα προσφάτως θεσπίστηκαν για το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου), λαμβάνοντας ανησυχητικά χαρακτηριστικά μακροχρόνιας αλλοίωσης του Δημόσιου Τομέα και μάλιστα σε τομείς ιδιαίτερα κρίσιμους για τη ζωή όλων μας.

Με 28 (!) μετακλητούς που θα προσλάβει μέχρι την 31η Μαΐου 2023 (!) ο αρμόδιος Υπουργός, θα στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό με συνολικά 2.803.000,00 ευρώ !   Αυτό προβλέπει Τροπολογία που κατετέθη στη Βουλή με υπογραφές των κ.κ. Ν.Χαρδαλιά, Π.Θεοδωρικάκου και Χρ. Σταϊκούρα. 

Αναλυτικότερα, στην παρ.1 της Τροπολογίας ορίζεται ότι στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστώνται 28 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, που καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Μαΐου 2023, οπότε και η σύμβαση εργασίας τους λύεται αζημίως.

Η παρ.2 προβλέπει ότι οι θέσεις πληρούνται με Απόφαση του αρμόδιου για την πολιτική προστασία Υπουργού. Αυτό μόνο ορίζει ρητώς η Τροπολογία ως προς τη διαδικασία επιλογής – πρόσληψης, χωρίς να εντοπίζεται η παραμικρή αναφορά σε αντικειμενικό διαγωνισμό, σε μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων ή σε ο,τιδήποτε που, αν όχι θα διασφάλιζε, έστω τουλάχιστον θα θύμιζε αντικειμενικό σύστημα επιλογής σε μια Χώρα που μαστίζεται από την ανεργία.

Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το αρ.48 του ν.4622/2019, δηλαδή ό,τι ισχύει για τους μετακλητούς συνεργάτες στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Υπουργών και λοιπών στελεχών της Κυβέρνησης.  Η λήξη της πρόσληψης των 28 μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμόδιου για την πολιτική προστασία Υπουργού, ο τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον μετακλητό του οποίου η σχέση εργασίας τερματίστηκε.  Η παρ.3 ορίζει πως οι 28 πρέπει να κατέχουν, υποχρεωτικά, πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την προς κάλυψη θέση και εφαρμόζονται και σε αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σημειώνει ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ από τη σύσταση των 28 θέσεων μετακλητών και την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας τους, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- “για το υπόλοιπο του 2020, στο ποσό των 481.000,00 ευρώ περίπου”,

- “για κάθε ένα των ετών 2021 και 2022: στο ποσό των 961.000,00 ευρώ περίπου” (δηλ. 961.000,00 + 961.000,00)

- “για το έτος 2023: στο ποσό των 400.000,00 περίπου”.

Οι θέσεις για τις οποίες ο Υπουργός θα προσλάβει τους 28 είναι σε “ιδιαίτερα νευραλγικές δομές” (όπως τις περιγράφει η Αιτιολογική Έκθεση) και συγκεκριμένα οι εξής:  

α) 10 θέσεις για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος της Γεν. Δ/νσης Συντονισμού, εκ των οποίων οι 7 αφορούν στην κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών, β) 2 θέσεις για τη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων της Γεν. Δ/νσης Συντονισμού, γ) 3 θέσεις για τη Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), δ) 4 θέσεις για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων, ε) 4 θέσεις για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας, στ) 2 θέσεις Συμβούλων Πληροφορικής, ζ) 3 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικότερα: 1 θέση ψυχολόγου, 1 θέση αναλυτική δεδομένων και 1 θέση ειδικού στη διαχείριση κρίσεων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Τροπολογία ΕΔΩ