Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ερώτηση της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, που ανέδειξε ο airetos gr

10/4/2024

ΠΡΟΣ: Την  Υπουργό Εσωτερικών

 

Τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Τον  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

 

ΘΕΜΑ: «Επιμονή στον ανεδαφικό και πρόχειρο σχεδιασμό στην εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων σε βάρος των ιδιοκτητών και του δημοσίου συμφέροντος»

 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

 

Με την υπ.αριθμ. 4078/2024 ερώτηση που κατατέθηκε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανεφάρμοστη η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων», τονιζόταν η αδυναμία ανταπόκρισης των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται πλησίον δασών και δασικών οικοσυστημάτων στις αποφάσεις της Εγκυκλίου, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην ερώτηση αυτή επισημάνθηκε ακόμη, και η σοβαρή έλλειψη τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, οι οποίοι


αναλαμβάνουν μία σειρά διοικητικών βαρών, όπως ενδεικτικά η συγκρότηση τριμελών επιτροπών, αλλά και η έγγραφη καταχώρηση του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και της Τεχνικής Έκθεσης, καθώς και η ενημέρωση των δημοτών για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό.

Οι παλινωδίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχαν ως αποτέλεσμα την αντίδραση φορέων της χώρας και ειδικότερα:

·         της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με ανακοίνωσή της στις 28 Μαρτίου 2024

·         του ΓΕΩΤΕΕ με επιστολή του προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις 2 Απριλίου,

·         της ΠΟΜΙΔΑ με ανακοίνωσή της στις 3 Απριλίου 2024,

 

Ενώ στις αντιδράσεις ήρθε να προστεθεί και σχετική ανακοίνωση τριάντα (30) ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών που δραστηριοποιούνται στη νήσο των Κυθήρων στις 2 Απριλίου 2024, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα απέχουν από τις προβλεπόμενες από την Εγκύκλιο υποχρεώσεις μηχανικού (σύνταξη εντύπου Αξιολόγησης, Τεχνική Έκθεση, υποβολή στον Δήμο ή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ).

Κοινός τόπος των ανωτέρω ανακοινώσεων και επιστολών είναι το σύντομο των προβλεπόμενων προθεσμιών σύνταξης και υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης, αλλά και η προώθηση της φιλοσοφίας της «ατομικής ευθύνης» των ιδιοκτητών, σε συνδυασμό με τα επιπρόσθετα γραφειοκρατικά βάρη που επωμίζονται τόσο εκείνοι, όσο και οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν χωρίς τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους και τεχνολογικά μέσα στον επιπρόσθετο φόρτο εργασίας εντός ασφυκτικών προθεσμιών. Παράλληλα επισημαίνεται το έλλειμμα επαρκούς ενημέρωσης, όσο και η αοριστία των υποχρεώσεων στις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων και οικοσυστημάτων για την παράβαση των οποίων επισύρονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.


Ενδεικτικό της προχειρότητας του όλου σχεδιασμού εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι το γεγονός ότι τόσο το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, όσο και η Τεχνική Έκθεση θα κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων εγγράφως (!), αφού η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν λειτουργεί ακόμη, οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των τριμελών επιτροπών που θα συγκροτηθούν σε επίπεδο Δήμων.

Συρόμενο από τις εξελίξεις, το Υπουργείο εξωθήθηκε σε σχετική ανακοίνωση στις 29 Μαρτίου 2024, στην οποία αναφέρει ότι παρατείνεται η εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και ταυτόχρονα παρατείνεται μέχρι τις 26 Μαΐου 2024 η λήψη μέτρων και η υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη. Παράλληλα η ίδια ανακοίνωση προαναγγέλλει τροποποίηση του Κανονισμού μέσω της έκδοσης σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αλλά και της σχετικής εγκυκλίου, χωρίς όμως τον παραμικρό χρονικό προσδιορισμό.

Επειδή η μικρή παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν αντιμετωπίζει σε καμία περίπτωση τα διαρθρωτικά προβλήματα που επισημαίνουν με δημόσιες παρεμβάσεις τους επιστημονικοί φορείς και ιδιοκτήτες ακινήτων και κρίνεται τουλάχιστον αλυσιτελής.

Επειδή ήδη από τον μήνα Μάρτιο έχουν ξεσπάσει ανά την επικράτεια δασικές πυρκαγιές (Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Πιέρια Όρη, Λασίθι) που καθιστούν επείγουσα και αναγκαία την βέλτιστη προστασία της ιδιοκτησίας πλησίον δασικών εκτάσεων και δασικών οικοσυστημάτων.

Επειδή η προστασία των ακινήτων και της ανθεκτικότητάς τους στις δασικές πυρκαγιές δεν πρέπει να στηρίζεται στο δόγμα της «ατομικής ευθύνης», χωρίς την παραμικρή κρατική αρωγή και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Επειδή η συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού τόσο κατά τη σύνταξη και υποβολή των σχετικών εντύπων και εκθέσεων όσο και στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και αυτοψιών είναι επιτακτική και πρέπει να παρέχεται η κάθε δυνατή διευκόλυνση πέρα από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ανεδαφικές προβλέψεις.


Ερωτάσθε κ. Υπουργοί

 

1.    Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων;

2.    Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου που θα εξειδικεύει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων;

3.    Ποιες συνέργειες προβλέπονται μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων για την βέλτιστη παροχή πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών πλησίον δασικών εκτάσεων και οικοσυστημάτων;

4.    Σε ποιες άμεσες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού των Δήμων θα προβείτε προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος;

5.    Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πραγματική αδυναμία συνδρομής του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού κατά την υλοποίηση των σχετικών προβλέψεων, ποια αντισταθμιστικά μέτρα θα λάβει η πολιτεία;

6.    Πόσες αυτοψίες και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί ανά την επικράτεια μέχρι σήμερα και ποιος είναι ο ακριβής στόχος που έχει τεθεί από την Πολιτεία;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

     Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

Λιακούλη Ευαγγελία

 Πουλάς Ανδρέας

 Πάνας Απόστολος

 Κατρίνης Μιχάλης

 Μάντζος Δημήτριος

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Δουδωνής Παναγιώτης

 Καζάνη Αικατερίνη

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

 Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Μιχαηλίδη Σταύρος

 Μουλκιώτης Γεώργιος

Μπιάγκης Δημήτριος

 Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος 

Παρασύρης Φραγκίσκος

 Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

 Τσίμαρης Ιωάννης 

Χνάρης Εμμανουήλ

 Χρηστίδης Παύλος