Τρι, 26 Οκτ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ενίσχυση Λιβάνιου σε αρμοδιότητες, με “υποβάθμιση” Θεοδωρικάκου (ΦΕΚ)

26/10/2020

Ενισχύθηκε σε αρμοδιότητες ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, με την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4678/22.10.2020.

Για να γίνει αντιληπτό για τι ακριβώς ήταν αρμόδιος και τι άλλαξε τώρα, ακολουθείτο πριν και το μετά των αρμοδιοτήτων του.

Όπως θα δείτε, ιδιαιτέρως σημαντικό είναι ότι μόνοο Θ.Λιβάνιος θα υπογράφει στο εξής όλες τις ατομικές και κανονιστικές πράξεις, τις ΚΥΑ με άλλα Υπουργεία, καθώς και τις προτάσεις έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων, στο βαθμό που αφορούν όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου που υπάγονται στο κατωτέρω άρθρο 1.  Στην πράξη, δηλαδή, για αυτές δεν ξέμειναν παρά “ψίχουλα” στον Π.Θεοδωρικάκο.

Περαιτέρω, ο Υφυπουργός αποκτά πλέον και νομοθετική πρωτοβουλία, κάτι που ρητώς δεν διέθετε μέχρι τώρα, με τις κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες πάντως να μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

 

ΠΡΙΝ

(Φ.Ε.Κ. Β’ 3180/12.8.2019)

ΜΕΤΑ

(Φ.Ε.Κ. Β’ 4678/22.10.2020

Άρθρο 1

«Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο του Γεωργίου, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων του συνόλου των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης.»

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο του Γεωργίου, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης και

β) του Τμήματος Δομών της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2

«1. Στις κατά το αρ.1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

ζ) η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας,

η) η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου αυτού,

θ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς.

2. Οι ανωτέρωαρμοδιότητες, πλην της περίπτωσης (η), μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.»

Άρθρο 2

Στις κατά το αρ.1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

ζ) ο διορισμός, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαιτέρου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαιτέρου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε)και (στ)μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3

«Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η μετάταξη του κάθε φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικού.»

 

 

 

 

 

---