Παρ, 28 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Έξι εκατομμμύρια σε ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΙΤΑ από τους ΚΑΠ των Δήμων

10/11/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 81990/9.11.2021) δίνονται 6.120.000,00 ευρώ στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.

Υπογραμμίζεται πως τα χρήματα προέρχονται από το υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)  των Δήμων.

 

Ειδικότερα:

Ι) Ποσό 2.000.000,00 € αποδίδεται στην ΚΕΔΕ, ως τακτική οικονομική ενίσχυση έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2021.

 

ΙΙ) Ποσό 120.000,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στην υποχρέωση της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ για την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς τους προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), διατίθεται στην ΚΕΔΕ για το σκοπό αυτό.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε η αριθμ. 419/13.10.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με την οποία αιτήθηκε την απόδοση στο ΙΤΑ 120.000,00 €, προς εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών και λειτουργικών αναγκών του, για το έτος 2021.

 

ΙΙΙ) Ποσό 4.000.000,00 € αποδίδεται στις ΠΕΔ, ως τακτική οικονομική ενίσχυση, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2021, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α

ΠΕΔ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

219.068,00

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

459.386,00

3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

247.026,00

4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

363.680,00

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

250.786,00

6

ΗΠΕΙΡΟΥ

248.780,00

7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

225.934,00

8

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

383.720,00

9

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

429.034,00

10

ΚΡΗΤΗΣ

225.866,00

11

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

345.500,00

12

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

200.354,00

13

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

400.866,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.000.000,00