Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εκδόθηκε το Προεδρικό διάταγμα για τις εκλογές της ΚΕΔΕ -Μέχρι 28 Φεβρουαρίου η εκλογή του νέου ΔΣ

16/1/2024

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο ορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο εκλογής των οργάνων της ΚΕΔΕ ΕΔΩ.

 

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων.

 

Διαβάστε μερικές από τις αλλαγές που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 π.δ. 75/2011

Η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι:
α) Οι δήμαρχοι όλων των δήμων της χώρας.
β) Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική
Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
γ) Όσοι διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, εφόσον έχουν εκλεγεί
δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, επαυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης της παρ. 1.».
 
Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 του π.δ. 75/2011 Η παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 31 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού. Εξ αυτών δεκαεννέα (19) είναι δήμαρχοι και δώ-
δεκα (12) είναι δημοτικοί σύμβουλοι.».

 

Άρθρο 12
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση παρ. 1 και 8 άρθρου 30 του π.δ. 75/2011

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προε-
δρία του δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του δημάρχου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου
της δημοτικής περιόδου.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αυξημένο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.».