Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τη συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων

17/5/2023

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΚΥΑ) συγκροτούνται ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου.  Σε ότι αφορά στον προσδιορισμό της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων  που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί η σχετική ΚΥΑ.

Τα συνεργεία συγκροτούνται για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως και 26 Μαΐου προκειμένου να προσφέρουν έκτακτη εκλογική εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο – Κυριακή και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και όσοι υπηρετούν σε αυτό, της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ, καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών σε άλλες υπηρεσίες, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών.

Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και μονάδων, που ευρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης-λοχείας, άδεια άνευ αποδοχών, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, όπως και αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης δεν θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:

  • Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ, από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης από τον την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
  • Για το προσωπικό των Γραφείων Νομικού Συμβούλου στους Τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας Θράκης, από τον οικείο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου εκάστου των ως άνω Γραφείων.
  • Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. – Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων από τον οικείο Περιφερειάρχη.
  • Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

Ειδικότερα, ορίζεται κατωτέρω ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Υπηρεσία.

Στις περιφέρειες συνολικά ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων είναι  2.174 άτομα και στους δήμους 31.242 άτομα.

Αναλυτικά η ΚΥΑ