Τετ, 21 Απρ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δημόσιο-ΟΤΑ: Οι συμβασιούχοι Μηχανικοί αποκτούν δικαίωμα να υπογράφουν έγγραφα

5/4/2021

Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων σε συμβασιούχους ειδικότητας Μηχανικών στους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνει το Νομοσχέδιο – “σκούπα του Υπ. Εσωτερικών, που κατετέθη στη Βουλή την 2α Απριλίου.

 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 48 ορίζει ότι:

« Στο προσωπικό των Φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ

που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 8 μήνες,

καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του ν.4765/2021,

χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. »

 

Στην Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ, η Κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη διάταξη « αναγκαία », « λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των Φορέων ως προς την συγκεκριμένη ειδικότητα και μέχρι την πλήρωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό ».