Τετ, 24 Απρ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δημόσιες Συμβάσεις: Ο πιο χρήσιμος Οδηγός για να εφαρμόσετε το νέο Νόμο

16/3/2021

Στις 9 Μαρτίου δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που επέφερε εκατοντάδες τροποποιήσεις στο ν.4412/2016 και (όπως έχει αναλυτικά υπερτονίσει ο AIRETOS.GR  ) Υπάλληλοι και Αιρετοί χρειάζεται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς το πότε ξεκινούν να εφαρμόζουν κάθε μία από τις διατάξεις του.

 

Ευτυχώς, η «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΑΑΔΗΣΥ) δημοσίευσε Πίνακα με το χρόνο έναρξης ισχύος των επιμέρους ρυθμίσεων.

Πρόκειται για εξαιρετικά χρήσιμο Οδηγό, που εκτείνεται σε 37 σελίδες.

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ορθή εφαρμογή του νέου Νόμου και κατ’ επέκταση τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι τα αναγραφόμενα σε αυτό έχουν αποτυπωθεί από την αρμόδια επίσημη Αρχή.

Στον Πίνακα δεν αναφέρεται απλά η ημερομηνία δίπλα από κάθε άρθρο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και παρατηρήσεις που επεξηγούν ειδικά τι ακριβώς ισχύει από πότε ή ποιους διαγωνισμούς αφορά η ρύθμιση.

 

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε τον Πίνακα:

- σε μορφή pdf από ΕΔΩ

- σε μορφή excel με δυνατότητα αναζήτησης φίλτρων στη στήλη "Έναρξη ισχύος", από ΕΔΩ