Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Δήμος Σερρών: Δεύτερη διεθνής συνάντηση του έργου rEUnite

7/9/2021
Ο Δήμος Σερρών διοργανώνει στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2021 τη δεύτερη
διεθνή συνάντηση νέων του έργου Europe reunited (rEUnite) με θέμα την 21 η
επέτειο από τη Διακήρυξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Νέοι και νέες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα συναντηθούν στις Σέρρες,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να διαπιστώσουν κοινά
προβλήματα και να εξετάσουν καλές πρακτικές σε θέματα που αφορούν τα
θεμελιώδη δικαιώματα την περίοδο της πανδημίας.
Μέσα από την οργάνωση στρογγυλής τραπέζης και τις επιμορφωτικές
επισκέψεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Σερρών αποσκοπεί να
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των
νέων της Ευρώπης, την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά,
την ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την ανάπτυξη νέων
επαφών μεταξύ των εταίρων.
Το έργο rEUnite χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη
για τους Πολίτες», Σκέλος 1: «Ιστορική μνήμη».
Εταίροι του Δήμου Σερρών είναι η Ένωση Guarani (Ισπανία, επικεφαλής
εταίρος), το Πολωνικό Ίδρυμα Robert Schuman (Πολωνία), η Οργάνωση
BIDA e.V. “Kultur und Bildung (Γερμανία), το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφόρησης (Βουλγαρία), το Διεθνές Κέντρο για τη Νότια Ευρώπη –
ICSE&Co (Ιταλία) και το Ινστιτούτο Restorative Justice for all – RJ4All
(Ηνωμένο Βασίλειο).