Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Δήμος Κιλκίς: Ειδοποίηση στους οφειλέτες για την άμεση εξόφληση των δημοτικών φόρων

10/11/2021
Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κιλκίς καλεί τους οφειλέτες που δεν έχουν καταβάλει
τους δημοτικούς τους φόρους (ΤΑΠ, τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τέλος
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλος άρδευσης, κοινόχρηστα, μισθώματα, κλήσεις για
παράβαση ΚΟΚ κ.α.) να μεριμνήσουν άμεσα για την εξόφλησή τους.
Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος Κιλκίς είναι αναγκασμένος, μετά από συστάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να εφαρμόσει αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης όπως προβλέπει ο Νόμος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση των οφειλών τους οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
- την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κιλκίς τηλ. 23413 52180 και 52177
και τις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες
-Δημοτική Ενότητα Γαλλικού τηλ. 23413 50802
-Δημοτική Ενότητα Δοιράνης τηλ. 23413 50503
-Δημοτική Ενότητα Μουριών τηλ 23413 52415
-Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης τηλ. 23413 50602
-Δημοτική Ενότητα Χέρσου τηλ. 23413 52303.