Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δήμος Φυλής: Πρόστιμα φωτιά για όσους ρυπαίνουν και ηχορυπαίνουν

28/2/2024

Με στόχο να σταματήσει η ρύπανση και η καταστροφή Δημόσιων χώρων καθώς και η ηχορύπανση εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός του Δήμου Φυλή που προβλέπει μέχρι και 7.000 ευρώ για τους παραβάτες. 

 

 

Με τα νέα πρόστιμα που είναι δεκαπλάσια των προηγούμενων και θα βεβαιώνονται στα Α.Φ.Μ. των παραβατών, ο Δήμος Φυλής θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί αντικοινωνικές συμπεριφορές   που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

 

Ο νέος κανονισμός που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου 2024, προβλέπει τα εξής:

 

 

·         Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανιών ελαίων

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους

Πρόστιμο 1.000  € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα — τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών

Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων

Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λ.π. υδάτων που προκαλούν δυσοσμία

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Ρύπανση οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων

Πρόστιμο ι.οοο € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 3.000  € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών κ.α.) Κατάληψη έστω και προσωρινή των άνω χώρων με τραπέζια και καρέκλες

Πρόστιμο 2.000  € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 2.000  € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα — μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους, πλατείες, ποταμούς ρέματα κ.λ.π.

Πρόστιμο 7.000  € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, καθώς επίσης και η αποκοπή ή καταστροφή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους ή πεζοδρόμια

Πρόστιμο 1 .ooo  € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Εγκατάλειψη αποβλήτων από καθαρισμό κήπων σε δημοτικό ή δημόσιο χώρο χωρίς συσκευασία

Πρόστιμο 500  € και επιπλέον τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου άνευ αδείας. Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Μη καθαρισμός οικοπέδων από απορρίμματα, χόρτα κ.λ.π

Πρόστιμο 500€, για οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον στρέμμα συν την δαπάνη καθαρισμού Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη καθαρισμός ακαλύπτων χώρων και πεζοδρομίων από ξερά χόρτα

Πρόστιμο 500 € /τ.μ. Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Καύση απορριμμάτων, ξερών χόρτων κ.λ.π ειδών σε ανοικτούς ακάλυπτους χώρους ιδιωτικούς ή δημοτικούς

Πρόστιμο 5.000€ Διπλασιάζεται σε υποτροπή

·         Παράνομη κατάληψη ιδιωτικών ή δημοτικών ακάλυπτων χώρων με πρόχειρες κατασκευές ή τροχόσπιτα

Πρόστιμο 500€, για κάθε τετραγωνικό μέτρο καταληφθείσης επιφάνειας και επιπλέον τα έξοδα απομάκρυνσης των κατασκευών αυτών

·         Παράνομη κατάληψη οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου ή δημοτικού χώρου με τραπεζοκαθίσματα προσωρινά από Ιδιώτη ή επαγγελματία, καθώς και κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ή πεζοδρομίου με εμπορεύματα και λοιπά είδη

Πρόστιμο 1.00Ο€, για κάθε τετραγωνικό μέτρο καταληφθείσης επιφάνειας. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

·         Εκπομπή ρύπων και θορύβων, καθώς και η χρησιμοποίηση ηχητικών ή άλλων συστημάτων με τρόπο που προκαλείται όχληση, από οικίες, καταστήματα και οχήματα πάσης φύσεως

Πρόστιμο 5.000 €. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

·         Παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο των μέσων αποκομιδής (απορριμματοφόρα)

Πρόστιμο 1.000€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής