Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών των αιρετών των δημοτικών αρχών

28/12/2023

Εγκύκλιο σχετικά με την εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών των αιρετών των δημοτικών αρχών -άρθρο 11 Ν.4804/2021, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως επισημαίνεται, με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215) τροποποιήθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 (A΄ 90) και αντικαταστάθηκε η φράση περί αποκλειστικής προθεσμίας εντός της οποίας οι εκλεγέντες δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι και πρόεδροι δημοτικής κοινότητας όφειλαν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές που είχαν πριν την εκλογή τους.

Με τις νέες ρυθμίσεις, που έχουν αναδρομική ισχύ από τη δημοσίευση του ν. 4804/2021, οι αιρετοί οφείλουν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές που είχαν πριν την εκλογή τους και υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ έως την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών αρχών, δηλαδή έως και την 1η .1.2024 , λόγω όμως της εξαιρέσιμης αργίας έως και 2.01.2024 .

Η νέα διάταξη, όπως αναφέρεται και στην οικεία έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων, κρίθηκε αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης των αιρετών μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς στις περιφέρειες ο νομοθέτης έχει θέσει την ημέρα της εγκατάστασης ως καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση από τους εκλεγέντες υπαρχουσών οφειλών.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνει:

  • τις ενέργειες των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 93 του ν.5079/2023
  • τις ενέργειες των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και οργάνων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021

Δείτε την Εγκύκλιο