Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αυτοματοποιημένα θα γίνεται πλέον η συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ

3/11/2023
Κλειδώνουν οι κωδικοί της δήλωσης ΦΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024. Οι δηλώσεις που θα υποβάλουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι αφενός προσυμπληρωμένες αφετέρου κλειδωμένες. Δηλαδή τα έσοδα που συμπληρώνονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που συμπληρώνονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Επί της ουσίας οι υπόχρεοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν για να τροποποιούν τα δεδομένα καθώς τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των δηλώσεων θα είναι κλειδωμένα. Η προσυμπλήρωση και το κλείδωμα των κωδικών των δηλώσεων ξεκινάει από τις δηλώσεις ΦΠΑ για να επεκταθεί το 2025 και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε3.

Με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή ορίζεται ότι από την Πρωτοχρονιά θα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA όλα τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Η απόφαση ορίζει επιπλέον ότι:

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

– Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία.

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5.12.2022 η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Ειδικά, ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας). Δεν περιλαμβάνονται στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ) για την οποία σύμφωνα με τον νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (π.χ. δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κ.λπ.). Βέβαια, συνήθως για τις δαπάνες αυτές δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν προσυμπληρώνονται.

Με άλλη απόφαση της ΑΑΔΕ δίνεται νέα παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για την αντικατάσταση των παλαιών τύπου ταμειακών μηχανών με σύγχρονες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα POS και με την πλατφόρμα myData ενώ αναβάλλεται για την 1η Ιανουαρίου 2024 η υποχρεωτική χρήση του QR code σε όλες τις αποδείξεις.

Επίσης, παρατείνονται οι προθεσμίες και για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και της δήλωσης των επιχειρήσεων για την επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν και της απόσυρσης των ΕΑΦΔΣΣ. Αναλυτικότερα, οι νέες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες:

– Επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν οι επιχειρήσεις: Έως 17 Νοεμβρίου 2023

– Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31 Δεκεμβρίου 2023

– Υποχρεωτική η χρήση QR code στις αποδείξεις: Από την 1 Ιανουαρίου 2024

– Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 31 Ιανουαρίου 2024

– Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31 Ιανουαρίου 2024

– Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31 Μαρτίου 2024

Πηγή capital.gr