Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Εντάξεις έργων για επτά Δήμους στο Πράσινο Ταμείο

2/8/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε να ενταχθούν επιπλέον επτά έργα Δήμων, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021, σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ και κατωτέρω τον Πίνακα των ενταχθέντων έργων: