Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα σε Δημόσιο και ΟΤΑ αυτή την εβδομάδα

10/1/2022

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο 8 Ιανουαρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 32/8.1.2022) αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ που είχε εκδοθεί την 29η Δεκεμβρίου 2021 και είχε ορίσει τα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 ΕΩΣ ΚΑΙ τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 ».

 

 Όσον αφορά ειδικά τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μέτρα ορίζονται στην Ενότητα 1 του Πίνακα στο Κεφάλαιο Β’ του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

 

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως 50 %, βάσει πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε Υπηρεσίας

Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, ενώ το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο των οριζόμενων στην ΚΥΑ δικαιολογητικών.

 

Ειδικότερα, ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα της ΚΥΑ: