Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Ευκαιρίες συνεργασίας των οικοσυστημάτων καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πορτογαλίας

23/11/2021
Προοπτικές συνεργασίας με την αγορά καινοτομίας της
Πορτογαλίας ανοίγονται, με την ένταξη του One Stop Liaison Office
- Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους
επίσημους συνεργάτες του Δικτύου [email protected]
Το [email protected] είναι ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών και βιομηχανικών
συνεργατών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της ανοιχτής
καινοτομίας με σκοπό τη διασύνδεση εταίρων σε διαφορετικούς κλάδους
καινοτομίας, τεχνολογίας και βιομηχανικούς τομείς, με περαιτέρω στόχο τη
δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας.
Εκπρόσωποι του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν το Δίκτυο ΒΙΝ@ στις αρχές
Νοεμβρίου 2021 στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο της Ετήσιας
Εκδήλωσης Δικτύου Επιχειρήσεων και Καινοτομίας “ [email protected] ”. Στόχο της
αποστολής αποτέλεσε η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης
συνεργασιών στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση
του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με τη συμμετοχή τους, τα στελέχη του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ
επεδίωξαν, ακόμη, να εντοπίσουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες δικτύωσης με
τον ακαδημαϊκό χώρο, τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τις
θερμοκοιτίδες, τις εταιρείες τεχνολογίας, τους επενδυτές και άλλους φορείς
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.
To One Stop Liaison Office, ως επίσημος συνεργάτης του
Δικτύου ΒΙΝ@ και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
της Περιφέρειας, προσφέρει στο οικοσύστημα καινοτομίας της
περιοχής, υπηρεσίες μεσολάβησης σε:
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 
Βασ. Όλγας 198- 546 55 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2313 319776, 2313 319817
 
Δείτε τα Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr
Facebook: www.facebook.com/pkmakedonias
Twitter: twitter.com/PKMakedonias
 
1. Δράσεις για την προώθηση και την αύξηση των επιχειρηματικών
δεξιοτήτων και της εμπειρίας των φοιτητών σε επιχειρηματικό περιβάλλον
και του πανεπιστημιακού προσωπικού με εταίρους του κλάδου σε κάθε
ίδρυμα.
2. Δράσεις για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην επιχειρηματική
ανάπτυξη επιχειρήσεων spin-off και start-up και υποστήριξη στη διεθνή
συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινού ενδιαφέροντος έργα.
3. Δράσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
εμπορικές ευκαιρίες και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μεγαλύτερες
αγορές.
4. Δράσεις παροχής υποστήριξης σε ζώνες «ήπιας προσγείωσης» για spin-
off και start-up επιχειρήσεις και άλλους βιομηχανικούς εταίρους, που
ανήκουν στα οικοσυστήματα καινοτομίας κάθε ιδρύματος.
5. Δράσεις για την προώθηση και αύξηση της διεθνούς συνεργασίας στον
τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ των ερευνητών των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αξιοποιώντας προγράμματα όπως το “Horizon
2020” και το “Science without Borders”.
6. Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ακαδημαϊκά προγράμματα και
την ερευνητική τεχνογνωσία σε κάθε ίδρυμα και την προώθηση ευκαιριών
για ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών.
Εξάλλου, η ανάγκη δικτύωσης και ανάπτυξης νέων
συνεργασιών του οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας της
περιοχής με τις ξένες αγορές, επιβεβαιώθηκε εκτενώς και στο
πλαίσιο της συμμετοχής του One Stop Liaison Office της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τριήμερη Έκθεση
Καινοτομίας και Ψηφιακής Τεχνολογίας “Beyond 4.0” που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Στις προτεραιότητες του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας
εντοπίστηκαν:
- η ανάπτυξη νέων πεδίων δράσης που θα αποτελέσουν επίκεντρο συν-
δημιουργίας και ενίσχυσης του περιβάλλοντος της καινοτομίας
- η ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας του οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια
- η ενίσχυση της “ωριμότητας” του τοπικού οικοσυστήματος για την
αξιοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της καινοτομίας, που θα προκύψουν
κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.
Η τελευταία συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
το Δίκτυο ΒΙΝ@, για να καλύψει τις προαναφερόμενες ανάγκες αποτελεί
μία πρωτοβουλία του One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο
πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 
Βασ. Όλγας 198- 546 55 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2313 319776, 2313 319817
 
Δείτε τα Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr
Facebook: www.facebook.com/pkmakedonias
Twitter: twitter.com/PKMakedonias
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα:
- Μαντζανάκης Σταύρος 2313 319668
- Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667
- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313 319790
- Γουλάπτση Μαρία 2313 319705
Για συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.ris3rcm.eu/
καθώς και στα social media:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia και
TWITTER: https://twitter.com/RIS3RCMakedonia