Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εντάξεις έργων για 4 Δήμους στο Πράσινο Ταμείο

22/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου, αποφάσισε να ενταχθούν επιπλέον τέσσερα έργα Δήμων, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 225.2.1/2021 Απόφαση ΕΔΩ και κατωτέρω τον Πίνακα των ενταχθέντων έργων: