Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε το Ν/Σ-“σκούπα” για Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση

3/4/2021

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Απριλίου, το Νομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιβεβαιώθηκε, δηλαδή, το ρεπορτάζ του AIRETOS.GR στις 29/3  , τόσο για το χρόνο κατάθεσης (ότι θα κατατεθεί «μέσα στην εβδομάδα»), όσο και για το περιεχόμενο “σκούπα” (ότι το Ν/Σ θεωρητικά θα αφορά τον Εσωτερικό Έλεγχο στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στην πραγματικότητα όμως θα είναι γεμάτο με κάθε λογής διατάξεις άσχετες με τον Εσωτερικό Έλεγχο).

 

Ειδικότερα, το κατατεθέν Ν/Σ περιλαμβάνει 62 άρθρα.  

Από αυτά σχετικά με το κυρίως θέμα είναι το Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως 22) και το Μέρος Β’ (άρθρα 23 έως 30), καθώς και εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις των άρθρων 57 έως 61.

Η ουσία για τους αυτοδιοικητικούς Αιρετούς και Υπαλλήλους περιλαμβάνεται σε ορισμένα από τα άρθρα του Μέρους Γ’ (άρθρα 31 έως 53) «Λοιπές Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», στο οποίο έχουν στοιβάξει σκόρπια άρθρα για Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Ο AIRETOS σταχυολόγησε κατωτέρω τα αμιγώς αυτοδιοικητικά:

- αρ.34 παρ.3: Δίνεται η δυνατότητα στους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ βαθμού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Διευθυντών των ΟΤΑ Α’ βαθμού

- αρ.37: Για τους Αιρετούς που είναι Υπάλληλοι σε παραμεθόριες περιοχές

- αρ.38: Αυξάνονται κι άλλο οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών

- αρ.40: Τροποποιείται ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, όσον  αφορά την αυτοδίκαιη θέση σε αργία Δημοτικού Υπαλλήλου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

- αρ.42: Δημοτική Αστυνομία. Τροποποιείται η διάταξη περί επιστροφής στο Δήμο των Δημοτικών Αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης και συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ζήτημα της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.

- αρ.46: Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ

- αρ.49: Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων (αφορά και μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Δήμους)

- αρ.50: Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και το Δήμο Κω

- αρ.51: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (παρατάσεις κλπ).

 

Πέρα από αυτά τα αυτοδιοικητικά άρθρα, υπάρχουν διατάξεις γενικότερα για τη Δημόσια Διοίκηση:

- αρ.31: Ρυθμίσεις για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα

- αρ.32: Ρυθμίσεις περί επιλογής Προϊσταμένων

- αρ.33: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων

- αρ.34: Διατάξεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης

- αρ.35: Αλλάζει το άρθρο για τη νομική υποστήριξη Υπαλλήλων του Δημοσίου και Αιρετών ΟΤΑ

- αρ.36: Αξιολόγηση Υπαλλήλων

- αρ.39: Πειθαρχικές ρυθμίσεις για τους Δημόσιους Υπαλλήλους

- αρ.41: Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε

- αρ.43: Δεν θα δημοσιεύονται πια σε ΦΕΚ οι Αποφάσεις κατανομής θέσεων των Φορέων

- αρ.44: Αλλάζει προθεσμία για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του 2019

- αρ.45: Τροποποιούν σε οκτώ σημεία τον πρόσφατο ν.4765/2021 για το νέο σύστημα προσλήψεων

- αρ.47: Κινητικότητα σε ΝΠΔΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης

- αρ.48: Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

 

Το Ν/Σ περιλαμβάνει και άλλα άσχετα με τον Εσωτερικό Έλεγχο άρθρα, όπως τροποποίηση στον Κώδικα Ιθαγένειας, παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

 

Ακολουθούν τα κατατεθέντα έγγραφα. Ο AIRETOS.GR θα σας ενημερώνει τις επόμενες ημέρες με ειδικότερες αναλύσεις για επιμέρους σημαντικές διατάξεις, την κοινοβουλευτική διαδικασία, τις Τροπολογίες και τι θα ψηφιστεί τελικά.

- Νομοσχέδιο

- Έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων

- Έκθεση ΓΛΚ