Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων: Εγκύκλιος ενεργειών για το 2018 και 2019

5/3/2021

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την εν εξελίξει αξιολόγηση των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, με το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδίδει την Πέμπτη 4 Μαρτίου νεότερη Εγκύκλιο οδηγιών.

Με αυτήν ενημερώνει για:

- τις νέες λειτουργικότητες της ηλεκτρονικής εφαρμογής,

- τη διαμόρφωση των σταδίων της ηλεκτρονικής αξιολόγησης,

- τις ενέργειες που αφορούν στο επόμενο στάδιο διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, καθώς και

- τις ενέργειες που αφορούν στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολογικής περιόδου του έτους 2018.

 

Πιο συγκεκριμένα, για την αξιολογική περίοδο 2019, η διαδικασία εξέτασης των Εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΕΑ) θα διενεργηθεί για 1η φορά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Έχοντας, λοιπόν, ως στόχο την ορθή μετάβαση στο στάδιο των ΕΕΑ, απαιτείται να ολοκληρωθούν ορισμένες πρόσθετες ενέργειες, τόσο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, όσο και από τους Γραμματείς των ΕΕΑ.

Για την αξιολογική περίοδο 2018, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού πρέπει να προβούν σε γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών των οριστικών βαθμολογιών των ηλεκτρονικών Εκθέσεων, που εξετάστηκαν από την ΕΕΑ και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση.

 

Από 8 Μαρτίου έως 9 Απριλίου η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού

- διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών Εκθέσεων αξιολόγησης,

- καταχωρεί τις χειρόγραφες Εκθέσεις της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019.

 

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των βαθμολογιών των ηλεκτρονικών Εκθέσεων της αξιολογικής περιόδου 2018, οι οποίες εξετάστηκαν από την ΕΕΑ, σύμφωνα με τα αρ. 17, 18, 19, 20 και 21 του ν.4369/2016 ως ισχύουν, και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση, οι «Διαχειριστές Αξιολόγησης» καλούνται να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τις βαθμολογίες της οικείας ΕΕΑ. Ειδικότερα, η καταχώρηση θα γίνει από την 1η Απριλίου έως την 30η Απριλίου 2021 μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε ειδική φόρμα με τίτλο «Εισαγωγή βαθμολογιών ΕΕΑ (2018)».

 

Όλες οι οδηγίες για τις αναγκαίες ενέργειες, στην αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/11/οικ.3938/4.3.2021 Εγκύκλιο.