Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Η 33η κορωνο-Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών

2/3/2021

Δημοσιεύθηκε ακόμα μία Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η 33η στη σειρά, για τα μέτρα που ισχύουν στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρέμεινε και αυτή τη φορά πιστή στην πρακτική των καθυστερήσεων, με την Εγκύκλιο να δημοσιεύεται απόγευμα Δευτέρας (στις 16:28), ενώ αφορούσε τα μέτρα που ίσχυαν από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας, που η Κυβέρνηση είχε φροντίσει να ορίσει στην ΚΥΑ ήδη από το Σάββατο.

 

Αναλυτικότερα, στην Εγκύκλιο αποτυπώνονται τα μέτρα που ισχύουν έως την 8η Μαρτίου, όπως τα έχετε ήδη διαβάσει στον AIRETO  .

 

Επιπλέον των μέτρων, παρέχεται ενημέρωση για το νέο άρθρο 489 του ν.4781/2021, με το οποίο δόθηκε παράταση στη θητεία των Αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Είναι η γνωστή εκπρόθεσμη Τροπολογία που ψηφίστηκε το βράδυ της Παρασκευής και σας έχουμε ήδη αναλυτικά παρουσιάσει  .

Ειδικότερα, το Υπουργείο σημειώνει:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

- Σε συνέχεια του αρ.178 του ν.4764/2020 και της σχετικής Εγκυκλίου  , σύμφωνα με το αρ.489 του ν.4781/2021  «1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 2-4 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020».

- Κατόπιν των ανωτέρω, η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η οποία έληγε στις 31.12.2020 και παρατάθηκε με την παρ.1 του αρ.178 του ν.4764/2021 έως τις 28.2.2021, παρατείνεται εκ νέου έως τις 30.6.2021, για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, λόγω των μέτρων έναντι του κορωνοϊού.

- Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.178 του ν.4764/2021, σε περίπτωση άρσης των μέτρων που ισχύουν, δυνάμει των οποίων αναστέλλεται η διεξαγωγή συναθροίσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του αρ.11 του Συντάγματος και του ν.4703/2020 και τα οποία συνεπάγονται αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, οι εκλογές θα διενεργηθούν αμελλητί από το Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

- Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του αρ.75 του ν.4745/2020 προβλεπόμενης ΚΥΑ, ανεξαρτήτως της άρσης των μέτρων έναντι του κορωνοϊού. Για την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος.

- Με την παρ.4 του αρ.178 του ν.4764/2020 ορίζεται ότι με την καθ ́οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων, λήγει η θητεία των υφιστάμενων αιρετών μελών, η οποία έχει παραταθεί, και ορίζονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα νέα αιρετά μέλη.

- Ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης για τις αποφάσεις συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην  προηγούμενη Εγκύκλιο  .

 

Αναλυτικότερα, η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1.3.2021 Εγκύκλιος ΕΔΩ