Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως λειτουργούν από σήμερα έως 8 Μαρτίου οι Δημόσιες Υπηρεσίες (ΦΕΚ)

1/3/2021

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 793/27.2.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση, έκτασης 124 σελίδων, με τα « έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 ».

 

Ειδικά όσον αφορά τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα μέτρα λειτουργίας ορίζονται στο πεδίο 2 του σχετικού Πίνακα και διακρίνονται σε τρία μέρη, ανά επίπεδο «επιτήρησης», «αυξημένου κινδύνου» και «πολύ αυξημένου κινδύνου».   O AIRETOS σύγκρινε τα μέτρα και στα τρία επίπεδα και είναι ίδια. Επίσης, τα συγκρίναμε με την προηγούμενη ΚΥΑ, και είναι ίδια.

 

Συγκεκριμένα, από σήμερα το πρωί έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, στις Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισχύουν τα κάτωθι:

« - Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

- Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες. »

 

Μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. με ολόκληρη την ΚΥΑ μέτρων, εδώ