Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Τι ισχύει για τις Σχολικές Καθαρίστριες στα σχολεία που δεν λειτουργούν

9/11/2020

Ειδικές οδηγίες για το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά την περίοδο του lockdown, έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, με την εξ.επείγουσα Εγκύκλιό του, που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου και απευθύνεται τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας. 

Συγκεκριμένα:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Όσον αφορά το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων που απασχολείται µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), βάσει της παρ.11 του αρ.49 του ν.3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού.

Επομένως, για το χρονικό διάστημα που οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, το προσωπικό καθαριότητας µε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, δύναται να απασχοληθεί

- είτε σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία) καθώς και σε σχολεία Ειδικής Αγωγής,

- είτε σε υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού,

αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Αναφορικά µε τους συμβασιούχους, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσια ΙΕΚ και σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το χρονικό διάστημα που αυτές θα είναι σε αναστολή λειτουργίας, θα απασχοληθούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολεία Ειδικής Αγωγής του οικείου Δήμου.

Εφόσον οι ανάγκες καθαριότητας των εν λόγω μονάδων ήδη καλύπτονται, οι συμβασιούχοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να απασχοληθούν και σε λοιπά δημοτικά κτίρια, καθότι µε το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν πλέον προσωπικό του Δήμου.

 

Ολόκληρη η νέα Εγκύκλιος με αριθμ. 75317/8.11.2020, όπου περιλαμβάνονται όλες οι οδηγίες για την απασχόληση προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ (και Νομικών Προσώπων αυτών) που αναστέλλεται η λειτουργία τους, βρίσκεται ΕΔΩ