Πεμ, 09 Απρ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων σε έξι Δήμους

20/2/2020

Όπως πριν δέκα ημέρες σας ενημέρωσε ο AIRETOS, με Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιου, επανακαθορίστηκαν τα Ληξιαρχεία σε έξι Δήμους της Χώρας και συγκεκριμένα στο Δήμο Λεβαδέων, Νεάπολης-Συκεών, Ιωαννιτών, Ελασσόνας, Λευκάδας και Ωραιοκάστρου.

Χθες, 19η Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός εξέδωσε Εγκύκλιο για το ζήτημα.

Αφού αποτυπώνει το περιεχόμενο της Υ.Α. με τις συγχωνεύσεις των Ληξιαρχείων, δίνει Οδηγίες της για την υλοποίησή τους:

 

- Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κυριακίου, Αγίου Παύλου, Νήσου Ιωαννίνων, Περάματος, Μπιζανίου, Καρυάς (Ελασσόνας), Καρυάς (Λευκάδας), κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της αριθμ.7643/ΚΔ4/1977 Εγκυκλίου ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της6ης.4.2020. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων αυτών των Δ.Ε. αφού κλείσουν, θα μεταφερθούν στα Ληξιαρχεία με τα οποία συγχωνεύονται και θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων.

- Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δ.Ε. Καλλιθέας, Μυγδονίας και Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 6ης.4.2020.Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων αυτών των Δ.Ε. αφού κλείσουν, θα μεταφερθούν στην έδρα του Δήμου Ωραιοκάστρου και θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.

- Από την 7η.4.2020 οι Ληξίαρχοι των Δ.Ε. Κυριακίου, Αγίου Παύλου, Νήσου Ιωαννίνων, Περάματος, Μπιζανίου, Καρυάς (Ελασσόνας), Καρυάς (Λευκάδας), Καλλιθέας και Μυγδονίας αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Ληξιάρχου. Οι κωδικοί πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» (υποσύστημα Ληξιαρχείου) στο ΥΠΕΣκαταργούνται.

- Οι Ληξίαρχοι των Δ.Ε. Λεβαδέων, Συκεών, Ιωαννιτών, Ανατολής, Ολύμπου, Σφακιωτών, Ωραιοκάστρου, δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του Ληξιάρχου.

- Από την 7η.4.2020 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δ.Ε. Λεβαδέων, Συκεών, Ιωαννιτών, Ανατολής, Ολύμπου, Σφακιωτών, καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντωνΛηξιαρχείων.

- Από την 7η.4.2020 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) του Ληξιαρχείου του Δήμου Ωραιοκάστρου καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ωραιόκαστρου.

- Η αρίθμηση των Ληξιαρχικών Πράξεων στα ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων των Δ.Ε.Λεβαδέων, Συκεών, Ιωαννιτών, Ανατολής, Ολύμπου, Σφακιωτών, συνεχίζεται κανονικά.

- Για το Ληξιαρχείο του Δήμου Ωραιοκάστρου θα δημιουργηθεί νέος κωδικός Ληξιαρχείου. Η αρίθμηση των Ληξιαρχικών Πράξεων στα ληξιαρχικά βιβλία του Ληξιαρχείου του Δήμου Ωραιοκάστρου αρχίζει από τον αριθμό 1 τόμος 1.

- Το συντομότερο δυνατό και πριν την 7η.4.2020, τα ανωτέρω ενεργά Ληξιαρχεία θα πρέπει να αποστείλουν στο ΥΠΕΣ τα στοιχεία των νέων χρηστών με υπογραφή Δημάρχου.

 

Το πλήρες κείμενου της αριθμ.9/2020 Εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ