Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Γενική Συνέλευση ΚΕΔΕ: Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της 28ης Νοεμβρίου

27/11/2019

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί, όπως έχετε ήδη διαβάσει στον AIRETO, η ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να εκλέξει τα νέα συλλογικά της όργανα για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

Ο AIRETOS παρουσιάζει σήμερα δύο σχετικά έγγραφα:

1)Την Πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων, Κ. Μπακογιάννη, για τη διεξαγωγή της,

2) Το Πρόγραμμα εκλογής.

 

Υπενθυμίζεται ότι στο αρ.30 του π.δ.75/2011 ως ισχύει, ορίζεται πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουτης ΚΕΔΕ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική Συνεδρίαση ύστερα από Πρόσκληση και υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αθηναίων. Η πρόσκληση κοινοποιείται με φροντίδα των Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ σε όλους τους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της Χώρας. Σε αυτή περιλαμβάνεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το αρ.31 του ίδιου π.δ. ως ισχύει, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Ακολουθούν κατωτέρω τα δύο έγγραφα: