Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Περιφέρειες: Ορκωμοσία – Εγκατάσταση - Συμπράξεις Παρατάξεων - Εκλογή Προεδρείων και Επιτροπών

21/8/2019
Όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι Αιρετοί του Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της έναρξης της νέας περιφερειακής περιόδου, παρείχε το Υπουργείο Εσωτερικών με δύο Εγκυκλίους που εξέδωσε την 20η Αυγούστου.

 

Κατ’ αρχάς, υπογραμμίζουμε την υποσημείωση 7 στην αριθμ.85 Εγκύκλιο ότι « ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ » προκειμένου η εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4555/2018 να μπορεί να γίνει « την Κυριακή 1η ή την Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου 2019 ».

 

Περαιτέρω, η αριθμ.84 Εγκύκλιος του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών αφορά την «Ορκωμοσία και Εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών».

Ειδικότερα, σε αυτήν μπορείτε να δείτε όλο το θεσμικό πλαίσιο για τις εξής θεματικές:

- Ορκωμοσία των νέων περιφερειακών Αρχών: πρόσκληση, διαδικασία, περίπτωση μη ορκωμοσίας Αιρετού, αποποίηση εκλογής

- Περιφερειάρχης: αρμοδιότητες, υποχρεώσεις, αναπλήρωση – αντικατάσταση Περιφερειάρχη, εκλογή νέου Περιφερειάρχη σε περίπτωση κένωσης θέσης

- Αντιπεριφερειάρχες & Έπαρχοι: παραίτηση και αντικατάσταση Αντιπεριφερειαρχών, χωρικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, Έπαρχοι

- Υποδείγματα: πρόσκληση για ορκωμοσία, πρακτικό ορκωμοσίας, γενικός τύπος αποποίησης εκλογής Περιφερειάρχη - Περιφερειακού Συμβούλου

- Αριθμός Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφέρεια με βάση τον μόνιμο πληθυσμό

- Αριθμός χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, Έπαρχων και μέγιστος αριθμός θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.

 

Η αριθμ.85 Εγκύκλιος των κ.κ. Π. Θεοδωρικάκου και Θ. Λιβάνιου φέρει τον τίτλο « Σύμπραξη Παρατάξεων – Περιφερειακό Συμβούλιο και Επιτροπές ».  Σε αυτήν αποτυπώνονται αναλυτικές πληροφορίες για τα κάτωθι:

- Σύμπραξη Περιφερειακών Παρατάξεων

- Ανεξαρτητοποίηση – διαγραφή μέλους από Παράταξη

- Περιφερειακό Συμβούλιο: συγκρότηση, εκλογή Προεδρείου, αρμοδιότητες, σύγκληση, συνεδριάσεις απαρτία και λήψη αποφάσεων, πρακτικά συνεδριάσεων, υποχρεώσεις μελών Προεδρείου, υποχρεώσεις Συμβούλων, παραίτηση Συμβούλων, αντικατάσταση, αναπλήρωση

- Οικονομική Επιτροπή: σύνθεση, εκλογή μελών, εκλογή Αντιπροέδρου, αυτοδίκαιη έκπτωση μελών, λειτουργία, συνεδριάσεις

- Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας: συγκρότηση, αρμοδιότητες

- Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου: αποφασιστικού - γνωμοδοτικού χαρακτήρα

- Υποδείγματα: πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

Οι Αιρετοί σκόπιμο είναι να αποθηκεύσουν τις ανωτέρω Εγκυκλίους, καθώς η χρησιμότητά τους δεν εξαντλείται στην έναρξη της θητείας, αλλά καλύπτουν χρήσιμες παραμέτρους που μπορεί να ανακύψουν καθ’ όλη τη διάρκειά της.