Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Έρχεται Τροπολογία για τους Αντιδημάρχους - Ανεξάρτητους Συμβούλους

21/8/2019
Την 20η Αυγούστου στις 15:37 δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον “Ορισμό Αντιδημάρχων”.

Η Εγκύκλιος δηλαδή ακολούθησε λίγες ώρες μετά το σχετικό άρθρο του AIRETOS  , έχοντας στο μεγαλύτερο μέρος της τις ίδιες ενότητες και το ίδιο περιεχόμενο (αριθμός Αντιδημάρχων, θητεία, αρμοδιότητες, δημοσίευση αποφάσεων κλπ) με την αναλυτική ενημέρωση που πρώτοι εδώ διαβάσατε.

 

Η “είδηση” πάντως που υπογράφουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών προκύπτει από την αριθμ.35 υποσημείωση της 23ης σελίδας της Εγκυκλίου.

Αφορά το μέλλον των Αντιδημάρχων που θα ανεξαρτητοποιούνται ή θα διαγράφονται από την Παράταξή τους.

Τελικώς τι θα ισχύει, θα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του Αντιδημάρχου ή θα μπορούν να παραμείνουν ;

 

Υπενθυμίζεται ότι εντός του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου ( ν.4623/2019 ) της νέας Κυβέρνησης ψηφίστηκε ταυτοχρόνως και το ένα και το άλλο:

- η παρ.2δ του αρ.5 του ν.4623/2019 πρόσθεσε στην παρ.1 του αρ.59 του ν.3852/2010 εδάφιο που ορίζει  « Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ από το αξίωμα αυτό. »

- η παρ.4α του αρ.114 του ν.4623/2019 αντικατέστησε την παρ.6 του αρ.66 του ν.3852/2010 ορίζοντας, μεταξύ άλλων, πως « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος ΜΠΟΡΕΙ να ορισθεί ή ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Αντιδήμαρχος ».

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εγκύκλιο, μεταξύ των δύο αντίθετων δικών της ρυθμίσεων, επέλεξε τελικώς την ανωτέρω δεύτερη, ήτοι το αρ.114 του ν.4623/2019, βάσει του οποίου έγραψαν στη σελ.5 «Αν Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την Παράταξή του, παραμένει Αντιδήμαρχος».

Αντιθέτως, στη σελ.23 εμφανίζουν με γκρι σκίαση τη διάταξη που με το αρ.5 του ν.4623 πρόσθεσαν στο αρ.59 του ν.3852, ήτοι με γκρι τη φράση «Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό», παραπέμποντας στην υποσημείωση: « ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΗ ».

 

Κατά τα λοιπά όσον αφορά την Εγκύκλιο, αξίζει να σημειωθεί πως χρήσιμο εργαλείο διευκόλυνσης αποτελεί ο Πίνακας στο Παράρτημα Ι, όπου έχει υπολογιστεί για κάθε Δήμο ο αριθμός των Αντιδημάρχων, κατ’ εφαρμογή  των προϋποθέσεων του αρ.59 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

 

Ολόκληρη η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.