Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Έναρξη Μεταδημοτεύσεων Υποψήφιων: Πότε λήγουν–Τι να προσέξετε

2/4/2019

Ξεκίνησαν χθες, 1η Απριλίου 2019, οι μεταδημοτεύσεις όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου.

Σύμφωνα με το αρ.13 του ν.3852/2010, ως ισχύει, ένα από τα προσόντα εκλογιμότητας για τα αξιώματα του Δημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου, Συμβούλου Κοινότητας και Προέδρου Κοινότητας είναι να είναι δημότης του οικείου Δήμου.Η νομοθεσία, όμως, δίνει τη δυνατότητα μεταδημότευσης ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας. 

Οι παράμετροι άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προβλέπονται συνδυαστικά στο αρ.16 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006), στην παρ.5 του αρ.10 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) και στην παρ.3 του αρ.7 του Κλεισθένη (ν.4555/2018).

Ο AIRETOS τις αποκωδικοποιεί με απλά λόγια:

 

ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Ειδικά για το 2019, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από χθες, 1η Απριλίου

 

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ

Έως την προηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο Δικαστήριο της δήλωσης  κατάρτισης των Συνδυασμών, δηλαδή έως την 4η Μαΐου2019.

 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το συγκεκριμένο δικαίωμα μεταδημότευσης, χωρίς τη συνδρομή λοιπών προϋποθέσεων του Κώδικα Δήμων,επιτρέπεται όταν πρόκειται ΜΟΝΟ για υποψηφιότητες:

 

Ι)στους Δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

(για παράδειγμα, εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Κηφισιάς για να θέσει υποψηφιότητα σε αιρετό αξίωμα του Δήμου Κηφισιάς)

 

ΙΙ)σε οποιοδήποτε Δήμο νομού, εφόσον σήμερα ΕΙΝΑΙ γραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου Δήμου του ίδιου νομού

(π.χ. εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Μεσολογγίου μπορεί ναμεταδημοτεύσει στο Δήμο Αγρινίου, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποιο από τααιρετά αξιώματα του Δήμου Αγρινίου)

 

ΙΙΙ) σε οποιοδήποτε Δήμο νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ΗΤΑΝ γραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων ή δημοτολόγιο ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου Δήμου του ίδιου νομού

(π.χ. εγγεγραμμένος παλαιότερα στο δημοτολόγιο του Δήμου Μεσολογγίου, που είναι τώρα εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Μυκόνου, μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Αγρινίου, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώματα του Δήμου Αγρινίου).

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στην ίδια  προθεσμία (έως την 4η Μαΐου) και είναι αμέσως εκτελεστή.

Η Απόφαση παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος.

 

ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ

Όσοι Υποψήφιοι μεταδημοτεύσουν με τη συγκεκριμένη διαδικασία ΔΕΝ θα μπορούν να ψηφίσουν στο νέο Δήμο όπου θέτουν υποψηφιότητα, επειδή η διαδικασία της μεταδημότευσης διενεργείται μετά την 28η Φεβρουαρίου.

Ο AIRETOSείχε εγκαίρως ενημερώσει , με αναλυτικά παραδείγματα, ότι οι εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα γίνουν οι εκλογές του Μαΐου έκλεισαν την 28η Φεβρουαρίου.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Υπογραμμίζουμε σε όσους εντόνως επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι σε συγκεκριμένο Δήμο, αλλά δεν έχετε δικαίωμα μεταδημότευσης λόγω υποψηφιότητας γιατί δεν εμπίπτετε στις περιπτώσεις που περιγράψαμε ανωτέρω, να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια. 

Να εξετάσετε εάν έχετε δικαίωμα μεταδημότευσης βάσει των κλασσικών διατάξεων μεταδημότευσης που παγίως ισχύουν ανεξαρτήτως της εκλογικής περιόδου.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το αρ.15 του Κώδικα Δήμων, μπορείτε να μεταδημοτεύσετε εάν έχετε διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο.

Άλλα παραδείγματα, μπορεί να γίνει μεταδημότευση χωρίς την προϋπόθεση της διετίας:

α) Του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου,

β) Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν  πριν από το γάμο,

γ) Του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι  γονείς του, δυνατότητα που παρέχεται για μια μόνο φορά.

 

Εάν ούτε και με αυτές τις πάγιες δυνατότητες φθάνετε στο Δήμο-“στόχο” επιθυμητής υποψηφιότητας, έχετε κατά νου και ότι εάνμεταδημοτεύσετε εγκαίρως με μία από τις πάγιες δυνατότητες, μετά μπορείτε να κάνετε μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας σε άλλο Δήμο του νομού

(π.χ: εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Ναυπλιέων θέλει να είναι υποψήφιος στο Δήμο Αγρινίου.  Εάν έχει 2ετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο Μεσολογγίου, μπορεί να αιτηθεί μεταδημότευση στο Δήμο Μεσολογγίου.  Όταν αυτή ολοκληρωθεί, δικαιούται μεταδημότευση στο Δήμο Αγρινίου λόγω υποψηφιότητας. )

 

Σε κάθε περίπτωση, για σχετικές πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά υποπερίπτωση μεταδημότευσης,μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.