Δευ, 28 Νοε 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αποσπάσεις-μετατάξεις για λόγους υγείας: Οι αλλαγές που έφερε το Πολυνομοσχέδιο

12/12/2019

Με σημαντικές προσθήκες, η μία εκ των οποίων αφορά ειδικά τους Υπαλλήλους των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών των Δήμων, συμπληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο των αποσπάσεων/μετατάξεων για λόγους υγείας, με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την 10η Δεκεμβρίου.

 

Αναλυτικότερα, με το άρθρο 43του Ν/Σ προστέθηκαν επιπλέον εδάφια στην παρ.5 του αρ.7 του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, δηλαδή του ν.4440/2016 ως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι εκεί οριζόταν μόνο ότι:

- η πράξη απόσπασης/μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της Υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.

- σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

- σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.

 

Στις ανωτέρω προβλέψεις της παρ.5 του αρ.7του ν.4440/2016 λοιπόν, ο νομοθέτης πρόσθεσε και τις εξής τρεις:

- Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας ΜΟΝΟ σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

- Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με Απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.5 του αρ.7.

- Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

 

Να σημειωθεί ότι το αρ.43 του Ν/Σ ψηφίστηκε θετικά (“Ναι”) από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής.  Παρών ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.  Καταψήφισε (“Όχι”) το ΚΚΕ.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι  -βάσει του αρ.42 του Ν/Σ, που αντικατέστησε τις παρ.2 έως 5 του αρ.4 του ν.4440/2016- “από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι (…) αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του αρ.7”.

 

Μπορείτε να δείτε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο ΕΔΩ