Δευ, 28 Νοε 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Απάντηση-Διαμαρτυρία ΠΟΓΕΔΥ και ΠΕΚΔΥ στο ΥΠΕΣ και τον Πέτσα για τα ζώα συντροφιάς

30/9/2022
Σε συνέχεια της θλιβερής επίθεσης του Yπουργού Στέλιου Πέτσα στους Γεωτεχνικούς Επιστημονικούς και Συνδικαλιστικούς Φορείς για την οποία η Ομοσπονδία είχε εκδώσει σχετικό ∆ελτίο Τύπου, βλέπουμε ότι η επίθεση στις
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζεται από το σύστημα της παραδιοίκησης των ΜΚΟ και των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, σε βαθμό που δεν υπάρχει
προηγούμενο στην ιστορία του τόπου
.
Απειλούνται από τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης συλλήβδην οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών γιατί δεν παρανομούν και εφαρμόζουν την Ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία της υγείας των ζώων και της ∆ημόσιας Υγείας, ενώ η ανεκδιήγητη Ειδική Γραμματεία χωρίς να έχει σχετική αρμοδιότητα, απειλεί στο τηλέφωνο τους Κτηνιάτρους που είναι επιφορτισμένοι με τον Υγειονομικό Κτηνιατρικό έλεγχο και τους πιέζει να παρανομήσουν εκδίδοντας Υγειονομικά Πιστοποιητικά για τις μετακινήσεις αδεσπότων ζώων παραβιάζοντας πρόσφατη
Ενωσιακή Κτηνιατρική Νομοθεσία (Νόμος για την Υγεία των Ζώων). Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ!!! και να καλέσουμε τους Συναδέλφους μας να είναι πιστοί στον όρκο τους και στο καθήκον.

 

Όπως είχαμε επισημάνει ένα χρόνο και πέντε μήνες μετά την δημοσίευση του Π.∆.40/2021 για τη μεταφορά του Τμήματος Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς και των αρμοδιοτήτων του από το Υπ.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών και ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε το Ν. 4039/2012, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σχεδόν καμία από τις ∆ιατάξεις του νέου Νόμου. Εκτός από μια εγκύκλιο που αναμασάει τις ασάφειες του Νόμου και περιέχει και ορισμένες αυθαίρετες και λανθασμένες προσθήκες που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
του, δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση από την πλειάδα των αποφάσεων  που εξουσιοδοτεί ο Νόμος 4830/2021 με το άρθρο 45 τον Υπουργό Εσωτερικών να εκδώσει, ώστε να καταστεί ο εν λόγω Νόμος εφαρμόσιμος.

 

Παράλληλα, πληροφορούμαστε ότι τα παράκεντρα των μετακλητών του «επιτελικού παρακράτους» στο Υπουργείο Εσωτερικών παρακάμπτουν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις αρμοδιότητές του και πιέζουν τον πρόθυμο Γενικό ∆ιευθυντή Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. να συντάξει τα σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, ξεπληρώνοντας το χρέος της ανάδειξής του σε Γενικό ∆ιευθυντή Κτηνιατρικής μετά από τις τελευταίες κρίσεις. 

 

Αναρωτιόμαστε πώς καταδέχεται η Γενική Γραμματέας και ο Υπουργός Εσωτερικών να απευθύνονται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. και των Περιφερειών που απαξίωσαν και απαξιώνουν άγρια τα τελευταία δύο χρόνια; Οι Νομικοί και ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι που στελεχώνουν την Ειδική Γραμματεία για τα ζώα συντροφιάς έχουν την ανάγκη των «κακών» Κτηνιάτρων; ∆εν προβληματίζεται ο μηχανισμός των ΜΚΟ που έχει εγκατασταθεί στο Υπουργείο εσωτερικών και κοντά στο Μαξίμου για τον λόγο που τρεις κύκλοι τακτικής κινητικότητας και δύο κύκλοι
έκτακτης κινητικότητας για τη στελέχωση του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς στο ΥΠΕΣ βγήκαν άγονοι;
Μήπως κύριοι έχετε κάπου ακούσει ότι υπάρχει Ενωσιακή Κτηνιατρική και Νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα υγειονομικής πιστοποίησης των ζώων συντροφιάς καθώς και Κτηνιατρική και Ζωοτεχνική Νομοθεσία που ρυθμίζει όλα τα θέματα των ιπποειδών και ότι η Νομοθεσία αυτή έχει ενσωματωθεί στη Χώρα εδώ και χρόνια και ότι το πρόβλημα δεν είναι η Νομοθεσία που δεν υπάρχει αλλά η αδυναμία εφαρμογής της λόγω της συστηματικής υποστελέχωσης διαχρονικά μέχρι διάλυσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας;
Ο Υπουργός Εσωτερικών που έχει την αρμοδιότητα της στελέχωσης των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και που υπηρέτησε για δύο σχεδόν χρόνια στο Υπ.Α.Α.Τ., δεν γνωρίζει ότι τα προβλήματα της εφαρμογής της Κτηνιατρικής
Νομοθεσίας οφείλονται στην υποστελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών; Ας διαβάσει την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου το 2009 στην υπόθεση C 331/2007. Ως Νομικός μπορεί εύκολα να την βρει.

 

Τι έκανε άραγε στα δύο σχεδόν χρόνια που είναι αρμόδιος για την οργάνωση του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη στελέχωση του Υπουργείου Εσωτερικών και των αντίστοιχων Υπηρεσιών ∆ήμων (που μόνο κατ’ όνομα υφίστανται) για την περίθαλψη και την προστασία αδεσπότων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που εξήγγειλε, προκειμένου να πείσει τους ιδιώτες Κτηνιάτρους να συναινέσουν στην αποκοπή τη προστασίας των ζώων συντροφιάς από τον φυσικό της χώρο που είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. και των Περιφερειών;

 

Μήπως η στόχευση ήταν και είναι το ξήλωμα της προστασίας των ζώων, καταργώντας τις απαιτήσεις προστασίας δημιουργώντας ένα δαιδαλώδες και ασαφές πλαίσιο με απουσία κάθε είδους τεχνικής προδιαγραφής και ελέγχου ώστε να μην ενοχληθούν οι ∆ήμαρχοι και οι «επαγγελματίες» φιλόζωοι;
Κύριε πρωθυπουργέ σας είχαμε προειδοποιήσει. Επιτρέψατε η Κυβέρνησή σας να εξελιχθεί σε μεγάλο εχθρό των Γεωτεχνικών και των Κτηνιάτρων και στις ΜΚΟ να εγκατασταθούν στο πυρήνα του «επιτελικού» κράτους σας, και από
παράγοντες διαβούλευσης που έπρεπε να είναι να απειλούν ακόμα και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
 
Υπάρχει χρόνoς να επανορθώσετε έστω και τώρα.