Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Εγκύκλιος με προθεσμία ενεργειών έως 11 Φεβρουαρίου

12/1/2022

Ακόμα μία Εγκύκλιο για τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με αυτήν, παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τις ενέργειες που έχουν απομείνει.

Απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 

Ειδικότερα, σε συνέχεια της συμπλήρωσης των Εκθέσεων από τους Αξιολογητές, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν σε:

1) Έλεγχο εγκυρότητας των Εκθέσεων βάσει της παρ.3 του αρ.16 του ν.4369/2016 ως ισχύει,

2) Καταχώριση των χειρόγραφων Εκθέσεων.

Περαιτέρω, οι Γραμματείς των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που θα εξετάσουν τις Εκθέσεις, καλούνται να προβούν -όπου απαιτείται- σε ενημέρωση ή καταχώριση των στοιχείων της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

 

Όσον αφορά τις προθεσμίες, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι από 11 Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των Εκθέσεων και καταχωρεί τις χειρόγραφες Εκθέσεις.

 

Για τις αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381/11.1.2022 Εγκυκλίου.