Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση από “μη νόμιμους” Προϊσταμένους: Αποδεκτή η Γνωμοδότηση ΝΣΚ

16/3/2021

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με χθεσινή Εγκύκλιό του, ενημέρωσε ότι « η αριθμ. 153/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και ως εκ τούτου μετά την αποδοχή της αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση ».

 

Το Ε’ Τμήμα του ΝΣΚ είχε κληθεί να απαντήσει σε ερώτημα που του είχε υποβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών τον Απρίλιο το 2018, με το οποίο ρωτούσε:

« εάν, σε περίπτωση ανάκλησης των Αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, επειδή δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την έκδοσή τους, οι Υπάλληλοι, των οποίων οι Αποφάσεις τοποθέτησης ανακλήθηκαν, έχουν αρμοδιότητα να συντάξουν νομίμως Εκθέσεις αξιολόγησης σύμφωνα με το ν.4369/2016 για τα έτη 2016 και 2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταμένων ».

 

Το ΝΣΚ εδώ και τρία χρόνια είχε απαντήσει, με την 153/2018 Γνωμοδότηση, ότι

« οι Υπάλληλοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και των οποίων οι τοποθετήσεις ανακλήθηκαν εκ των υστέρων για λόγους μη τήρησης της ορθής διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους, διατηρούν την αρμοδιότητα για την σύνταξη των Εκθέσεων αξιολόγησης των Υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αυτές, καθ’ όλο το διάστημα της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων ευθύνης τους, παρά την μεταγενέστερη ανάκληση των Αποφάσεων με τις οποίες είχαν τοποθετηθεί ».

Αυτή η Γνωμοδότηση, λοιπόν, έγινε τώρα αποδεκτή.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το σχετικό νομικό πλαίσιο:

- στην αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.6/8/οικ.4386/11.3.2021 Εγκύκλιο

- στην αριθμ. 153/2018 Γνωμοδότηση