Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Άδειες μεταπτυχιακών και για τους υπαλλήλους άνω των 45

13/12/2018

Θετική εξέλιξη για τους εργαζομένους που υπερβαίνουν ηλικιακά το 45ο έτος περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Στην παρ.1 του αρ.25 αναγράφεται: « Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.1943/1991 που κωδικοποιήθηκε στην παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007 (‘ 59) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ».

 

Το καταργούμενο σημείο περιλαμβάνεται στο π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 43 «Μεταπτυχιακή εκπαίδευση», όπου ορίζεται:  

« Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του ».

 

Αυτό τώρα διαγράφεται.

 

Πριν όμως πανηγυρίσουν όσοι εμπίπτουν ηλικιακά στο θέμα, αναλογιζόμενοι ότι μπορούν να λάβουν εκπαιδευτική άδεια και να λείψουν από την Υπηρεσία τους για χρόνια, θα πρέπει να συνυπολογίσουν το εξής :

 

Παραμένει σε ισχύ ένας άλλος περιορισμός, στο δημοσιοϋπαλληλικό Kώδικα.

Στο αρ.58 του ν.3528/2007 «Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ορίζεται πως «Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας».

 

Ακριβώς ο ίδιος περιορισμός υπάρχει και στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, στην παρ.1 του αρ.65 του ν.3584/2007.

 

Επισημαίνεται, τέλος, πως η νέα διάταξη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει και ρύθμιση αναδρομικής νομιμοποίησης.

 

Στην παρ.2 του αρ.25 αναφέρει πως « η συμμετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ΠΡΙΝ την έναρξη ισχύος του παρόντος, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΗ για κάθε συνέπεια ».

 

 

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για τα σχόλια των πολιτών επί κάθε άρθρου, μέχρι τη Δευτέρα στις 14.00 ΕΔΩ