Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Άδειες Αιρετών: Τι γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

25/4/2018
Απαντήσεις σχετικά με τις άδειες Αιρετών έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Η σχετική γνωμοδότηση είχε ληφθεί στις 30 Οκτωβρίου 2017, όμως χθες 23/4/2018 το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο (ΑΔΑ:6Λ8Β465ΧΘ7-Β5Λ) ενημερώνοντας ότι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Το Ν.Σ.Κ. απάντησε σε ερώτημα που του είχε θέσει το Υπ.Εσ. τον Ιούλιο του 2017 αναφορικά με την ερμηνεία του αρ.93του Καλλικράτη (ν.3852/2010).

Με απλά λόγια:

Tο Υπ.Εσ. είχε ρωτήσει εάν η ειδική άδεια για τη διευκόλυνση των καθηκόντων των Αιρετών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, αφορά και τους ΙΔΟΧ (με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) και, εάν ναι, πως υπολογίζεται η διάρκειά της.

Το Ν.Σ.Κ. απάντησε ότι:

- Η ειδική άδεια Αιρετών της παρ.1του αρ.93, αυτή δηλαδή που εκτείνεται σε όλο το διάστημα της θητείας τους, ΔΕΝ περιλαμβάνει τους ΙΔΟΧ

- Η ειδική άδεια Αιρετών της παρ.5 του αρ.93, δηλαδή η βραχυχρόνια, συμπεριλαμβάνει τους ΙΔΟΧ.
Ο συνολικός χρόνος αυτής “ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, πρέπει να στηρίζεται στα επί μέρους στοιχεία της συμβάσεως, ιδίως δε στο χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με την συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας”.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που απεδέχθη ο Υπ.Εσ., ΕΔΩ