Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Περιφέρειες

75 εκατομ. στις Περιφέρειες για τρίμηνη μισθοδοσία

20/1/2020

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 16η Ιανουαρίου,κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών ποσό 75.000.000,00 ευρώ.

Τα χρήματα δίνονται για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ

1

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

7.049.000,00

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11.375.000,00

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.851.000,00

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

4.871.000,00

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6.375.000,00

6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.239.000,00

7

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.174.000,00

8

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4.926.000,00

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

13.497.000,00

10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5.046.000,00

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.589.000,00

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.998.000,00

13

ΚΡΗΤΗΣ

5.010.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

75.000.000,00

 

Τα κατανεμηθέντα ποσά στις Περιφέρειες είναι προσαυξημένα, σε σχέση με τις πιστώσεις που απαιτούνται για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας μετακινούμενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ), καθώς και δαπάνες που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

Θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με τρεις ισόποσες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, οι οποίες θα εκδοθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του τρέχοντος έτους

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.