Πεμ, 24 Οκτ 2019
Αρχική  > Δήμοι

45 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων για το ΚΥΑΔΑ

9/10/2019

Δύο Ανακοινώσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ) του Δήμου Αθηναίων δημοσιεύτηκαν την 7η Οκτωβρίου στη Διαύγεια.

 

Η πρώτη αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 44 άτομα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΚΥΑΔΑ, συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

Συγκεκριμένα, ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

- ΠΕ Ιατρού 1

- ΠΕ Φαρμακοποιών 1

- ΠΕ Ψυχολόγων 4

- ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3

- ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 10

- ΤΕ Νοσηλευτών 2

- ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού 1

- ΔΕ Οδηγών 2

- ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 4

- ΔΕ Αποθηκάριων 2

- ΥΕ Τραπεζοκόμων 4

- ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριου 4

- ΥΕ Καθαριστών/στριών 5

- ΥΕ Πλυντών/ντριών 1

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ.9279/23.9.2019 Ανακοίνωση, με τα απαιτούμενα προσόντα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων,ΕΔΩ

 

Επιπροσθέτως, η δεύτερη Ανακοίνωση αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναφυσικό πρόσωπο, διάρκειας έως 12 μηνών, για την κάλυψη αναγκών του ΚΥΑΔΑ και ειδικότερα τη «σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών».

Η ειδικότητα που ζητείται είναι «Δημοσιογράφος μέλος της ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ»

Η αριθμ. 9706/7.10.2019 Ανακοίνωση με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες βρίσκεταιΕΔΩ