Παρ, 02 Ιουν 2023
Αρχική  > Περιφέρειες

17 περιφερειακοί σύμβουλοι Πελοποννήσου, ζητούν τη συμμόρφωση της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής με την απόφαση του ΣτΕ

21/12/2022

 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ   ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Η συμμόρφωση της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την ιστορική απόφαση του ΣτΕ

 

 

Κύριε Πρόεδρε

Ασφαλώς γνωρίζετε ότι  με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών  των ΟΤΑ 

β) στη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια  στις Οικονομικές Επιτροπές.

Μετά την   απόφαση αυτή της  Ολομέλειας   του ΣτΕ η Περιφερειακή Αρχή όφειλε   να λειτουργήσει στην Οικονομική Επιτροπή με αίσθημα δημοκρατικής  ευθύνης σεβόμενη  την απόφαση  του  ΣτΕ και  να σταματήσει   να ασκεί  τις αρμοδιότητες  που  ανήκουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις έχουν μεταβιβαστεί με τους αντισυνταγματικούς νόμους του 2019 .

Παράλληλα  πρέπει να επανεξεταστούν σημαντικές αποφάσεις  για τις οποίες το Συμβούλιο έχει λάβει αποφάσεις αντίθετες με την πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή όμως διαπιστώσαμε ότι συνεχίζει  να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ ζητάμε οι κάτωθι    Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τις υπογραφές μας  τη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με βάση με βάση το άρθρο 167 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει με την εγκύκλιο της 20 Αυγούστου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από 6 ημέρες όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση του Πε. Συ. Π. για το θέμα :Η συμμόρφωση της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με  την ιστορική απόφαση του ΣτΕ

Οι αιτούντες και υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1.             Πετράκος Αθανάσιος
2.             Δρούγκας Δημοσθένης
3               Δέδες       Γεώργιος
4.             Μιχαήλ   Μιχάλης
5.             Δημητρακοπούλου Ευγενία
6.             Καρούζος Χρήστος
7.             Καρσιώτης Χρήστος
8.             Μποζίκης Αναστάσιος
9.             Πουλοκέφαλος Γεώργιος
10.           Λυμπεροπούλου Δήμητρα
11.           Κάτσαρης  Παναγιώτης
12.           Γόντικας   Νικόλαος
13 .          Κελάρης  Ιωάννης
14.           Μπουντρούκας  Ιωάννης
15.           Γκιλίτσης        Ιωάννης
16.           Νικολάκου  Κωνσταντίνα
17.           Ρουμελιώτης   Γεώργιος