Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Υπ.Υγείας: Προστασία από τον κορωνοϊό στην Ύδρευση και Αποχέτευση (Εγκύκλιος)

17/3/2020

Εγκύκλιο με θέμα την “προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης”, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας σε όλες τις Περιφέρειες, στην ΚΕΔΕ, την ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης), την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Σε αυτήν, αναφορικά με τους τρόπους μετάδοσης του ιού, επισημαίνει τα εξής:

« Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS-COV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού.

Τα διατιθέμενα προς το παρόν δεδομένα δεν τεκμηριώνουν επαρκώς ότι ο ιός επιβιώνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ή στα υγρά απόβλητα.

Εντούτοις, η εξασφάλιση υγιεινού πόσιμου νερού καθώς και η υγειονομική διαχείριση των υγρών αποβλήτων προστατεύουν περαιτέρω τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα. »

 

Εν συνεχεία, ως προς την προστασία των συστημάτων ύδρευσης και του πόσιμου νερού, αναφέρει:

« Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, ο κίνδυνος μόλυνσης από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 για τα συστήματα ύδρευσης είναι χαμηλός.

Για την αποφυγή όμως, οποιουδήποτε κινδύνου θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των συστημάτων ύδρευσης από μολύνσεις/ρυπάνσεις. Η προστασία αφορά το σύνολο των συστημάτων ύδρευσης από την πηγή υδροληψίας, τους αγωγούς μεταφοράς, το σύστημα επεξεργασίας, το αντλιοστάσιο, τις δεξαμενές αποθήκευσης, την απολύμανση, το δίκτυο διανομής έως το σημείο τήρησης των παραμέτρων ποιότητας του πόσιμου νερού ».

 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αναλυτικά τι θα πρέπει να γίνεται:

- για την προστασία των συστημάτων ύδρευσης από κινδύνους μόλυνσης / ρύπανσης

- σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων διαπιστωθούν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

- σε περίπτωση μη διαπίστωσης βλαβών.

Για παράδειγμα, στην τρίτη περίπτωση, τονίζει οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι συστηματικοί, οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου να ελέγχονται συστηματικά και να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού κατά την κρίση της Υπηρεσίας Υγιεινής.

 

Η Εγκύκλιος, επίσης, περιλαμβάνει ειδική Ενότητα για την προστασία των συστημάτων αποχέτευσης και την υγειονομική διαχείριση αστικών λυμάτων - υγρών αποβλήτων.

 

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.3.2020 Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ