Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Υπηρεσιακά Συμβούλια: Παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών, υπό προϋποθέσεις

21/12/2020

Η παράταση της θητείας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο Τομέα, ψηφίζεται σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στη Βουλή.

Είναι ενταγμένη, ως άρθρο 149, στο Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε ξημερώματα Παρασκευής και νομοθετείται τροχάδην, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, σημαντικές διατάξεις για τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αναλυτικότερα μπορείτε να θυμηθείτε ΕΔΩ .

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου 2021, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Η παράταση της θητείας αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.

Σε περίπτωση άρσης των μέτρων της περ.1 της παρ.1 του αρ.1 της ΚΥΑ , που αφορούν στις συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του αρ.11 του Συντάγματος και του ν.4703/2020, και τα οποία συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των εν λόγω αρχαιρεσιών, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διενεργούνται αμελλητί από τον αρμόδιο Φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρ.3 του υπό ψήφιση άρθρου ρητώς ορίζει ότι « σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του αρ.75 του ν.4745/2020προβλεπόμενης ΚΥΑ, ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω μέτρων ».

Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία.

 

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο ΕΔΩ