Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ Νίκη Κεραμέως: Στα πρότυπα του «Erasmus» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής στελεχών «PACE»

7/11/2023

 

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως απηύθυνε χαιρετισμό, στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής στελεχών δημόσιας διοίκησης με τίτλο Public Administration Cooperation Exchange (PACE), παρουσία στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από τέσσερις χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία).

 

Η Υπουργός τόνισε τη σημασία αλλά και τη χρησιμότητα του προγράμματος PACE στην προώθηση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς των στελεχών που θα κληθούν να χαράξουν και να υλοποιήσουν πολιτική στη δημόσια διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η κ. Κεραμέως, κατά τον χαιρετισμό της, εστίασε στα τρία βασικά σημεία αυτής της συνεργασίας.

 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Υπουργός:

 

Πρώτον, συμβάλλει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς ροής πληροφοριών, εμπειριών, προκλήσεων. «Είναι μία μοναδική ευκαιρία να οικοδομήσουμε μία συνεχή διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και να αναπτύξουμε περαιτέρω το πολύτιμο ανθρώπινο ευρωπαϊκό κεφάλαιο», είπε η κ. Κεραμέως.

 

Δεύτερον, είναι καθοριστικής σημασίας στην ενίσχυση της κουλτούρας κοινών αξιών και στόχων μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο του Δημόσιου τομέα, αναβαθμίζοντας τόσο την καθημερινή εργασιακή εμπειρία των υπαλλήλων, όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.

 

Τρίτον, στην ψηφιακή εποχή μετά την πανδημία, είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε την επέκταση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη δημόσια διοίκηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

 

«Στο πλαίσιο του PACE, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργεί έναν εθνικό μηχανισμό δημόσιας διοίκησης που προβλέπει την ανταλλαγή στελεχών της διοίκησης μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τον μετασχηματισμό του Δημοσίου μέσω της Δια Βίου Μάθησης και της συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού μας», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

 

Οι εργασίες του PACE πραγματοποιούνται στην Αθήνα από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αφορά σε πέντε θεματικές ενότητες (Ηθική και Ακεραιότητα, Καινοτομία Δημοσίου Τομέα, Πρόσληψη Προσωπικού, Εκπαίδευση Στελεχών και Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού).

 

Το PACE λειτουργεί στο ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus» προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών, μέσω της ανταλλαγής στελεχών, με σκοπό την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας και την προετοιμασία της επόμενης γενιάς υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στόχος του PACE είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα δημοσίων υπαλλήλων που ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, επισκέψεων εργασίας σε κράτη-μέλη για να μπορέσουν οι υπάλληλοι να αποκομίσουν τεχνογνωσία ή να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχετικά θέματα.