Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ: Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις αιρετών δήμων – Εγκύκλιος

12/2/2024

Βασικές πληροφορίες αναφορικά με τα αιρετά όργανα των δήμων και την άσκηση των αιρετών καθηκόντων τους παρέχονται  με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο δίνονται πληροφορίες για την πολιτική και διοικητική αποστολή των δημοτικών αρχών, την εποπτεία των δήμων από το κεντρικό κράτος με τον έλεγχο νομιμότητας, την πειθαρχική  και άλλες ευθύνες των αιρετών οργάνων. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις διευκολύνσεις δημοτικών συμβούλων και την άσκηση του έργου τους καθώς και την καταστατική τους θέση, τα δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις δημοτικών συμβούλων.

Ειδική αναφορά γίνεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο, τον δήμαρχο και τις δημοτικές παρατάξεις.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται για τον πολλαπλό ρόλο του δημάρχου,  τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, την αναπλήρωση δημάρχου, την εξουσιοδότηση υπογραφής, τους εντεταλμένους συμβούλους, τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής, των συλλογικών οργάνων των δημοτικών κοινοτήτων, τον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Τέλος ειδική αναφορά γίνεται στη διεξαγωγή των τοπικών δημοψηφισμάτων.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο έχει ήδη εκδώσει λεπτομερείς επιμέρους εγκύκλιες οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη διαδρομή https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/.

Αναλυτικά η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

localit.gr