Τετ, 13 Νοε 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Χωρίς ψήφο ξανά η Αυτοδιοίκηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

29/7/2019

Στην ίδια γραμμή με την προηγούμενη Κυβέρνηση κινείται και η νέα, όσον αφορά τη συμμετοχή του ανώτατου θεσμικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Αυτό προκύπτει από το άρθρο 108 του πρώτου νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.


Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα βάσει του αρ.5 του ν.4440/2016, στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετέχει μόνο ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Ως απλός παρατηρητής, τη στιγμή η Επιτροπή έχει μείζονος σημασίας αρμοδιότητες για αυτοδιοικητικά ζητήματα, όπως να αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων για τo προσωπικό που αιτούνται να λάβουν μέσω Κινητικότητας, να αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων σε Δήμους λόγω σοβαρών και επειγουσών αναγκών,  να γνωμοδοτεί για τη συγχώνευση Φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Φορέων και γενικά για ζητήματα σχετικά με τη στελέχωση. 


Η νέα Κυβέρνηση, λοιπόν, κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή την ίδια ακριβώς διατύπωση.

Με το άρθρο 108 του νομοσχεδίου, αντικαθιστά ολόκληρο το αρ.5 του ν.4440/2016. Στο επίμαχο σημείο η διατύπωση κατατέθηκε όμοια με τη διατύπωση του ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι αναφέρει: 

«Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.».


Αντιθέτως, την ίδια στιγμή προσθέτει στα Μέλη της Επιτροπής Γενικό Γραμματέα από το Υπουργείο Οικονομικών(ε)τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του αρμοδίου για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείου, (...) Μέχρι τον ορισμό των Υπηρεσιακών Γραμματέων (...) ορίζονται ως μέλη Γενικοί Γραμματείς που καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Υπουργών.»]


Ο AIRETOS υπενθυμίζει η ΚΕΔΕ έχει επανειλημμένως διατυπώσει σειρά έντονων επιφυλάξεων για το νόμο της Κινητικότητας, μεταξύ των οποίων την αντίθεσή της στο αρ.5 του ν.4440/2016 ως προς τη συμμετοχή της άνευ ψήφου.  

Διαφωνία που είχε π.χ. επισήμως εκφραστεί προς την τέως Κυβέρνησηήδη το Νοέμβριο 2016  πριν την ψήφιση του νόμου, αλλά και στη συνέχεια  ως αίτημα για « Τροποποίηση του ν. 4440/2016, με σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.  Ενδεικτικά: (...) του αρ.5 “Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας”, ώστε ο εκπρόσωπος ΚΕΔΕ να μην συμμετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά ως πλήρες μέλος και μάλιστα με δικαίωμα άσκησης βέτο σε Αποφάσεις της Επιτροπής κατά το μέρος που αφορούν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. »


Μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα του υπό ψήφιση νομοσχεδίου ΕΔΩ