Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Το βήμα του Αιρετού

Χρήστος Παππούς: Δήμος Φυλής – Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καινοτόμων Περιβαλλοντικών Δράσεων

24/5/2023

* Άρθρο του Δημάρχου Φυλής που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του “Attica Green Expo” 2023

 

Οι προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά. Ο Δήμος Φυλής βαδίζοντας στον άξονα των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετασχηματίζει τα όποια αδύναμα σημεία του και αναδεικνύει την περιβαλλοντική του ευαισθησία οργανώνοντας ένα συμπεριληπτικό σχέδιο δράσης με τρείς κύριους άξονες: Ενεργειακή Αυτοτέλεια, Υδρολογική Αυτοτέλεια και Σχέδιο «Διπλής Μετάβασης». Η Ενεργειακή Αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής είναι ο πυλώνας που περιλαμβάνει έργα τομής με περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση.

Μέσα από το ολοκληρωμένο του πρόγραμμα, ο δήμος μας διαμορφώνει δομημένο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αξιοποιεί το δίκτυο αυτοματισμών και έξυπνων εφαρμογών και υποστηρίζει την τοπική́ οικονομία. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην αναβάθμιση κτιρίων και ανοικτών χωρών, μέσω της επιλογής των κατάλληλων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων με χρήση ΑΠΕ, υπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα. Τέλος, τον σχεδιασμό έργων συμπληρώνει η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και ελέγχου των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αναβάθμιση του αστικού μικροκλίματος.

Στα πιο εμβληματικά έργα του Δήμου Φυλής, συγκαταλέγεται η Ανάπλαση του ΧΥΤΑ και η δημιουργία στον χώρο αυτό ενός πρότυπου Περιβαλλοντικού Πάρκου και Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας «Φαέθων», η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED.Τη σφαίρα των περιβαλλοντικών- και όχι μόνο – έργων και δράσεων του Δήμου Φυλής, συμπληρώνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και προστασία της Δυτικής Πάρνηθας αλλά και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου που γέννησε τη δημοκρατία, δημιουργώντας έτσι έναν ελκυστικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού μόλις λίγα λεπτά από την Αθήνα.