Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Χρηματοδότηση των Νεοφυών Επιχειρήσεων του «Elevate Greece»

22/3/2021
Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο «Elevate Greece» μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. 
 
Η πρόσκληση ύψους €60 εκατ. στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Πραγματοποιείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €100.000. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σχετικό https://www.ependyseis.gr