Τρι, 07 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις μέχρι το 2022 –Τι ψηφίζεται στο πολυνομοσχέδιο

11/6/2018

Τον προγραμματισμό 42.521 μονίμων προσλήψεων για τα επόμενα έτη αποτυπώνει το “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022” που κατετέθη και ψηφίζεται στη Βουλή, εντός του πολυνομοσχεδίου υλοποίησης των μνημονιακών προαπαιτούμενων.

 

Ο Πίνακας στο τέλος του παρόντος είναι αποκαλυπτικός για τις προσλήψεις που θα ακολουθήσουν ανά έτος και ανά Υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

Ο κανόνας προσλήψεων μεταβάλλεται από 1:3 το τρέχον έτος, σε 1:1τα τέσσερα επόμενα έτη.  Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων από το 2018 έως το 2022 διαμορφώνεται σε 42.521.  Από αυτές οι 7.286 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Ειδικότερα, οι 7.286 προσλήψεις στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατανέμονται χρονικά ως εξής:

·         635 το 2018

·         541 το 2019

·         1.969 το 2020

·         2.084 το 2021

·         2.057 το 2022

Η Αιτιολογική Έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ. προσδιορίζει ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά Υποτομέα μπορεί να διαφοροποιηθούν σε σχέση με αυτές που τελικά θα πραγματοποιηθούν, χωρίς όμως να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσμα. 

 

Ο AIRETOS σας παρουσιάζει κατωτέρω τα συγκεκριμένα αποσπάσματα που έχουν κατατεθεί στη Βουλή: