Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Χαρδαλιάς: «Καμία έκπτωση σε θέματα διαφάνειας - Η αξιοπρέπεια της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής είναι αδιαπραγμάτευτη»

25/5/2024

«Η νέα Περιφερειακή Αρχή αντιμετωπίζει κάθε απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή δημοσιεύματα που σχετίζονται με το έργο για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. ύψους 17,8 εκατ. ευρώ.

 

 Αναφορικά με τα εν λόγω δημοσιεύματα και προς αποκατάσταση της αλήθειας, επισημαίνονται τα εξής:

 

Το έργο είναι διάρκειας 24 μηνών και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο σχετικός διαγωνισμός σχεδιάστηκε, προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με αποφάσεις της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής.

 

Συγκεκριμένα:

 

- Η σχετική διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ’αρ.971/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός διενεργήθηκε (ημερομηνία αποσφράγισης) στις 31/07/2023 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

- Με την υπ’ αριθμ. 2744/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΘΧ7Λ7-ΧΟ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, στις 05/12/2023 εγκρίθηκε  το 2ο  Πρακτικό της Ε.Δ. και αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού.

- Εν συνεχεία, ο φάκελος της σύμβασης στάλθηκε στο αρμόδιο Κλιμάκιο (ΣΤ’) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Η σκόπιμη απόκρυψή των ημερομηνιών και η προσπάθεια εμπλοκής της νέας Περιφερειακής Αρχής σε έναν διαγωνισμό που, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές ημερομηνίες, δεν έχει καμία ανάμειξη, υποδηλώνει απαράδεκτες πρακτικές –αν όχι δόλο– για δημιουργία εντυπώσεων και άθλια επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος του διαχειριστικού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα έτη 2020-2023 στην Περιφέρεια Αττικής, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, όπως ανακοινώθηκε, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Ιανουάριο, στον Ασπρόπυργο.  

 Ο Περιφερειάρχης Αττικής, δήλωσε:

«Δεν πρόκειται να μείνουμε θεατές σε πρακτικές σύνταξης μελετών που δεν πληρούν όρους διαφάνειας. Το έργο έρχεται από το παρελθόν και μόλις σήμερα ολοκληρώθηκε η έρευνα που προσωπικά είχα ζητήσει από τις υπηρεσίες μας για τα πραγματικά δεδομένα του. Παράλληλα, βρισκόμαστε εν αναμονή της τελεσίδικης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου –του μόνου αρμόδιου οργάνου– αναφορικά με τη νομιμότητα του έργου και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. 

Η νέα Περιφερειακή Αρχή είναι αυτονόητο ότι θα σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν επιτρέπουμε καμία έκπτωση σε θέματα διαφάνειας. Δεν επιτρέπουμε να υπάρχει καμία σκιά σε θέματα νομιμότητας.

Το έργο εξασφαλίζει, πράγματι, πολύτιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και σχετίζεται με το κρίσιμο θέμα της οδικής ασφάλειας των πολιτών που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Εφόσον, όμως, κριθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είναι αυτονόητο ότι θα προβούμε –με τη σειρά μας– σε όλα όσα οφείλουμε απέναντι στους πολίτες της Αττικής που μας εμπιστεύτηκαν. Εφόσον το έργο απορριφθεί τελεσίδικα, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα επαναπροκηρυχθεί με νέους όρους και διαδικασίες, ακόμα και εάν χαθεί –λόγω των οροσήμων– η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτή, δε, την περίπτωση, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα επαναδημοπρατηθεί με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους και ότι οι εμπλεκόμενοι στην απώλεια των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.  

Η αξιοπρέπεια της νέας Αττικής είναι αδιαπραγμάτευτη».