Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Τσιαπλές: Τι σχέση έχει η Ελλάδα με τη διαχείριση των Πυρηνικών και ραδιενεργών απόβλητα της Βουλγαρίας;;

3/6/2024

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας

 

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (30/5/24), κατά την διαδικασία των ανακοινώσεων, ενημερώθηκε το σώμα απο την πρόεδρό του, ότι με βάση την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν κρίνεται αναγκαίο να εισαχθεί στο Π.Σ, για γνωμοδότηση η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας», επειδή θεωρείται θέμα εθνικής διάστασης και όχι περιφερειακής και το αρμόδιο υπουργείο έχει εκφράσει ήδη θετική γνωμοδότηση, επ’ αυτού.

 

 

Δεν δόθηκε καμία εξήγηση γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητά γνωμοδότηση απο το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, όπως και απο όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας για την συγκεκριμένη ΣΜΠΕ και έτσι προκαλώνται εύλογα ερωτήματα και ανησυχία.

 

 

Για το συγκεκριμένο θέμα γίνεται αναφορά σε ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος στις 5.3.2024, στην οποία αναφέρει: «Στο πλαίσιο του άρθρου 8 της ΚΥΑ υπ' αρ. 107017/2006 (Β' 1225) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, όπως τροποποιημένη ισχύει, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε διαβούλευση με το κοινό και τις δημόσιες Αρχές τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας».

 

 

Είναι προφανές ότι το θέμα είναι σοβαρό, μιας και αφορά στη διαχείριση πυρηνικών και ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας. Ενα θέμα για το οποίο, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα πρέπει να τοποθετηθούν επισήμως όμορες χώρες που μπορεί να κινδυνεύσουν από τον τρόπο διαχείρισης που θα επιλεγεί για τα πυρηνικά και ραδιενεργά απόβλητα.

 

 

Η εν’ λόγω ΣΠΜΕ είναι ένα ογκώδες κείμενο γραμμένο κι αυτό στα αγγλικά, όπως και το σχέδιο των Ολλανδών για την Θεσσαλία, ενώ η διαβούλευση του θέματος γίνεται με βάση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μεταξύ άλλων αναφέρει: «(...) Γίνονται διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε περίπτωση που ένα κράτος - μέλος κρίνει ότι η εφαρμογή ενός εκπονούμενου σχεδίου ή προγράμματος, το οποίο αφορά την επικράτειά του, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο κράτος - μέλος».

 

Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχει η παραδοχή ότι ο τρόπος διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων από τα εργοστάσια σε Κοζλοντούι και Ελίν Περίν θα έχει επιπτώσεις στην Ελλάδα.

 

Επιπλέον, το επικαιροποιημένο σχέδιο το οποίο αφορά και η μελέτη, γίνεται επειδή πρόκειται να χωροθετηθούν και νέες εγκαταστάσεις σε Κοζλοντούι και Ελίν Περίν.

 

Τα ερωτήματα είναι πολλά και οφείλονται ξεκάθαρες απαντήσεις απο την πλευρά της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας, που θεώρησε ότι δεν χρειάζεται ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα και οι Περιφέρειές της, στον σχεδιασμό της Βουλγαρίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων πυρηνικών και ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας;

 

Θα υπάρξει μεταφορά μέσω της χώρας μας και της Θεσσαλίας ή και αποθήκευση επικίνδυνων πυρηνικών αποβλήτων;

 

Εχουν υπάρξει επαφές και διαβουλεύσεις ανάμεσα στην ελληνική και βουλγαρική κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο Κοζλοντούι της Βουλγαρίας;

 

Η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, έχει υπεύθυνη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το θέμα και αν ναι ποιά είναι η αποψή της;

 

Ποιοί είναι οι κίνδυνοι και τι μέτρα έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες (π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος);

 

Σίγουρα χρειάζονται άμεσα συγκεκριμένες και πλήρεις απαντήσεις και πλήρη αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας μας στον σχεδιασμό διαχείρισης των πυρηνικών και ραδενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας.