Πεμ, 06 Μαϊ 2021
Αρχική  > Περιφέρειες

Τροπολογία παραχώρησης ακινήτων στις Περιφέρειες – Η διαδικασία

19/4/2021
 Σε κυβερνητική πολυ-Τροπολογία που κατετέθη στη Βουλή, προβλέπεται η  δυνατότητα δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρησης ακινήτων, τα οποία ανήκουν στο Υπ. Οικονομικών, στις Περιφέρειες, προς στέγαση των Υπηρεσιών τους.
 
Το ζήτημα αφορά τα κτίρια των πρώην Διοικητηρίων, που κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για τη στέγαση των Υπηρεσιών τους.
Επιλύει μια πραγματική και νομική κατάσταση που έχει προκληθεί σχετικά με το αρ.39 του ν.2218/1994 (σχετική η αριθμ. 565/1995 Γνωμοδότηση ΝΣΚ και η 1818/2017 Αρείου Πάγου), κατά την οποία πολλά από αυτά τα κτίρια, αν και στο μεγαλύτερο τμήμα τους στεγάζουν Υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νυν Περιφερειών, παρέμειναν στην κυριότητα του Υπ. Οικονομικών, διότι η ανωτέρω στέγαση δεν ήταν αποκλειστική, αλλά συστέγαση και με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. 
Τα κτίρια, λοιπόν, θα μπορούν να παραχωρούνται δωρεάν στις Περιφέρειες με Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση των Κτηματικών Υπηρεσιών, κατόπιν Αίτησης των Περιφερειών.
 
Συγκεκριμένα, με το αρ.7 «Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες» της αριθμ. 855/141/16.4.2021 Τροπολογίας στο Νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών περί Κρατικής Αρωγής, προστίθενται εδάφια 4ο έως και 8ο στην παρ.2 του αρ.39 του ν.2218/1994 και αυτή διαμορφώνεται όπως μπορείτε να δείτε κατωτέρω: