Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Τροπολογία με υπερωρίες για τους Υπαλλήλους ΚΕΠ

20/1/2022

Με το άρθρο 6 της αριθμ. 1193/108/18.1.2022 Τροπολογίας της Κυβέρνησης, που ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, θεσπίζονται 40 ώρες το μήνα απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης στους Υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Οι υπερωρίες αφορούν ειδικά τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την πανδημία.

Το άρθρο αφορά το χρονικό διάστημα από την Πρωτοχρονιά και έως την 31η Μαΐου 2022.

 

Σύμφωνα με την Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, η ρύθμιση «κρίνεται αναγκαία ως αντιστάθμισμα, αλλά και ως αναγνώριση της ουσιώδους συμβολής των Υπαλλήλων ΚΕΠ, πλέον των λοιπών καθηκόντων τους, στη διεκπεραίωση του εμβολιαστικού προγράμματος, καθώς και όλων των άλλων απαραίτητων ενεργειών (χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, καταχώριση στα μητρώα εξωτερικού, έκδοση πιστοποιητικών) για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

 

Μπορείτε να δείτε το υπό ψήφιση άρθρο: