Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Τροπολογία με πλήθος αλλαγών στην Κινητικότητα

9/6/2021

Τροποποιείται πάλι το νομικό πλαίσιο για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με Τροπολογία που κατετέθη στη Βουλή την Τρίτη 8 Ιουνίου.

 

Κατ’ αρχάς, η Κυβέρνηση πετά εκτός Κινητικότητας τους Υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Περαιτέρω, επιφέρει σειρά επιμέρους αλλαγών σε άρθρα του Νόμου περί Κινητικότητας, συγκεκριμένα στο άρθρο 4, 6 και 7 του ν.4440/2016.

Υπογραμμίζουμε ότι μέρος των μεταβολών εφαρμόζονται και στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας του 2021, ενώ μία εκ των τροποποιήσεων «εφαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις αποσπάσεις δοκίμων Υπαλλήλων που έχουν διενεργηθεί ή εκκρεμούν προς υλοποίηση».

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.6, οι Αποφάσεις απόσπασης των Υπαλλήλων στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου 2021, πρέπει να εκδοθούν αποκλειστικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέσα στην προθεσμία δημοσιεύονται αντιστοίχως ή έχουν λάβει ΚΑΔ Εθνικού Τυπογραφείου οι Αποφάσεις μετάταξης του ίδιου Κύκλου.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας ΕΔΩ και κατωτέρω ειδικά το απόσπασμα με όλες τις αλλαγές που επιφέρει στην Κινητικότητα: