Τετ, 17 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τροπολογία για τα ΚΕΠ: Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης

10/7/2020

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αφορά το 3ο άρθρο Τροπολογίας που κατατέθηκε την 9η Ιουλίου σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τη νομοθετική παρέμβαση θεσπίζεται ένας νέος τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης από εξουσιοδοτημένους Υπαλλήλους των ΚΕΠμε βιντεοκλήση σε ειδική πλατοφόρμα μέσω της “Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης”.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, είναι η διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.

 

Ειδικότερα, το κατατεθέν άρθρο 3 ορίζει τα κάτωθι:

Η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.31 του ν.3013/2002, μπορεί να γίνεται με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος διενεργείται από Υπάλληλο των ΚΕΠεξ αποστάσεως ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης με επίδειξη του εγγράφου ταυτοποίησης.

Με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστούν οι όροι που διέπουν τη διαδικασία του άρθρου, όπως η πρόσβαση των φυσικών προσώπων στην πλατφόρμα, ο τρόπος αυθεντικοποίησης, η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω τηλεδιάσκεψης, τα στοιχεία και τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή του αιτήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση υποθέσεων, όπωςη επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος από τα ΚΕΠ, ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων και κάθε τεχνικό ή άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σημειώνει ότι προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη από τη δημιουργία και τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ με βιντεοκλήση (προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, συντήρηση κλπ).

 

Ολόκληρη η Τροπολογία, στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω άρθρο 3, βρίσκεται ΕΔΩ